De Wijkraad Binnenstad Doesburg houdt op dinsdag 9 september haar derde Openbare bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op de Openbare Basisschool Horizon Stad, Meipoortwal 1 in Doesburg. Het begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De zaal is vanaf 19.15 uur open. Bij die gelegenheid legt de wijkraad verantwoording af over haar activiteiten in de afgelopen periode en bepalen de aanwezige inwoners de agenda van de wijkraad voor de komende anderhalf jaar.


De inbreng van de inwoners van de binnenstad is doorslaggevend voor het tot stand komen van de nieuwe wijkagenda. Deze wijkagenda is een opsomming van aandachtspunten die de wijkraad volgens u de komende tijd gaat aanpakken. De Wijkraad laat weten dat het belangrijk is dat inwoners van de binnenstad aanwezig zijn bij de bijeenkomst en dat zij meepraten over wat er in uw ogen beter kan in de binnenstad.

 

Programma Openbare Bijeenkomst

1. Opening en toelichting op het programma door wijkraadvoorzitter Teja Peters

2. Presentatie door ANWB en Veilig Verkeer Nederland over het onderzoek naar de verkeersveiligheid in de binnenstad en de aanbevelingen aan de gemeente.

3. Verslag over de voortgang van de actiepunten uit de wijkagenda 2012

–   Korte toelichting per punt door de wijkraadleden

4.  Inbreng van nieuwe punten voor de wijkagenda 2014/2015 door de aanwezigen

Pauze, gelegenheid om met stickers aan te geven wat belangrijk is voor de wijkagenda

5. Uitkomsten stickeractie en vaststellen wijkagenda  2014/2015.

6. Sluiting bijeenkomst om 21.30 uur.