Doesburgers die een pand kennen dat in hun ogen in aanmerking komt voor de Snappenburg de Vries-prijs van Doesburg, kunnen dit melden. Het gaat hierbij om historische panden in de binnenstad waaraan een bijzonder herstel is uitgevoerd. Opgeven kan tot 23 augustus.

 

Sinds 1995 wordt door de Monumentenvereniging  jaarlijks de Snappenburg de Vries-prijs toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. Daartoe wordt in de binnenstad van Doesburg gekeken naar historische gebouwen waaraan zich positieve verbeteringen hebben voorgedaan.

 

Iedereen die een pand weet dat voor een nominatie in aanmerking komt, wordt door de organisatie uitgenodigd dat met onderbouwing van de voordracht op te geven aan het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945, t.a.v. de secretaris, de heer F. Lange, Koepoortstraat 20, 6981 AS Doesburg,  of per e-mail: monver@acanthus.demon.nl. Opgeven kan tot 23 augustus.

 

Begin september kiest een jury, bestaande uit 3 bestuursleden van de Monumentenvereniging, uit de nominaties een pand voor de Snappenburg de Vries-prijs.

Criteria voor de prijs zijn:

  • de verbetering van het object heeft tijd, geld en opoffering gevraagd
  • de resultaten zijn zichtbaar vanaf de openbare weg, of zijn toegankelijk voor publiek
  • de werkzaamheden zijn onverplicht verricht
  • de omvang van toevoegingen en / of verbeteringen doen niet ter zake
  • het resultaat is verrassend en draagt bij aan de verrijking van de stad Doesburg
  • het gaat om verbeteringen die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd.

 

De Snappenburg de Vries-prijs wordt tijdens de Open Monumentendag, zaterdag 13 september 2014 in de Gasthuiskerk uitgereikt en bestaat uit een bescheiden bronzen plaquette te verankeren aan de voorgevel van het winnende pand. Naast een passende oorkonde ontvangt de winnaar een gravure van Oud-Doesburg.