Er komt een boek over de archeologische opgravingen op Beinum West, het gebied waar deze week de bouw van woningen wordt gestart. Het onderzoeksrapportage over het archeologisch onderzoek in Beinum-West wordt op woensdag 24 november gepresenteerd in boekvorm.


De presentatie vindt om 19.30 uur plaats in het stadhuis van Doesburg. Wethouder Hofman ontvangt het eerste exemplaar. Stadsarcheoloog Michel Groothedde luistert de presentatie op met een korte inleiding.


Het onderzoeksrapportage bevat informatie over het onderzoeksproces en de bijzondere resultaten en vondsten. In de eerste helft van 2009 heeft de gemeentelijk archeologische dienst van Zutphen opgravingen gedaan op de plaats waar de nieuwe woonwijk Beinum West moet komen.


Onder en nabij de gesloopt boerderij Tricht, die in de twintigste eeuw zijn naam veranderde in Kraaienhof, werd een schat aan archeologische informatie opgegraven. Naast voorwerpen uit het Mesolithicum tot en met de bronstijd die erop wijzen dat hier al mensen kwamen, werd naast ijzertijdaardewerk ook bewoningssporen uit de periode aangetroffen.


Het grootste deel van de vondsten en informatie die is verzameld, stamt uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Naast de verzamelde historische informatie die een interessant blik biedt op de regio Beinum in de middeleeuwen, geven de archeologische vondsten ook een fraai beeld van de mensen die deze regio bewoonden.


Het boek over de archeologische vondsten is op woensdag 24 november verkrijgbaar bij de gemeente voor een gereduceerde prijs van 17,50 euro. Daarna kost het boek 19,95 euro en is verkrijgbaar bij het museum De Roode Tooren naast het stadhuis.


Foto: Google Map