Sluiting van meerdere kerken van de rooms-katholieke parochie Levend Water in Doesburg zorgde de afgelopen tijd voor de nodige vragen. Voor alle duidelijkheid gaat het om de sluiting van kerken in De Steeg, Rheden, Achter-Drempt en Brummen, en de kapel in Angelo. De kerk in Doesburg blijft gewoon open en wordt het eucharistische centrum.


Het bestuur van Levend Water kwam tot de pijnlijke beslissing tot sluiting van vijf van de acht kerken door het sterk dalende ledental en de hoge onderhoudskosten van de kerken. Momenteel zijn er 10.000 ingeschreven parochianen, maar in het weekend bezoeken gemiddeld 450 mensen een dienst in de kerkgebouwen.


De genoemde kerken die moeten sluiten gaan tussen nu en twee jaar dicht. Op deze locaties komt een pastoraal steunpunt. De kerk is Doesburg is door aartsbisschop Eijk aangewezen als eucharistisch centrum en zal samen met Dieren de iedere zondag en op feestdagen de eucharistatie vieren.