De accommodatiecommissie en het bestuur van voetbalvereniging Sportclub Doesburg melden een belangrijke stap in het nieuwbouwproces. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg is per brief gevraagd een locatiekeuze te maken, waarbij de clubvoorkeur uitgaat naar het Sportpark op de Oranjesingel. Verder is het college verzocht om een financiële bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van het definitief ontwerp en het programma van eisen door een architect.

 

Enige tijd geleden is Sportclub Doesburg aan de slag gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuwe accommodatie. Hierbij werd samenwerking met de gemeente gezocht.

 

In opdracht van Sportclub Doesburg en de gemeente Doesburg heeft Oranjewoud de haalbaarheid onderzocht op de twee locaties in Doesburg. Naar aanleiding van dit rapport heeft Sportclub Doesburg een keuze gemaakt voor de locatie aan de Oranjesingel.

 

Sportclub Doesburg heeft bij enkele bureaus gevraagd hoe dit traject aangepakt zou moeten worden. De accommodatiecommissie en het bestuur van de sportclub zijn intussen verder gegaan om vier partijen uit te nodigen om een offerte uit te brengen voor de begeleiding van het project. Deze zijn voorgelegd aan de beleidsambtenaar Sportzaken.