Voor diverse speeltuinen op de Beinum zijn inrichtingsvoorstellen gemaakt. Het gaat om speeltuinen aan de Broekhuizen, Koldeweij, Molengaarde en de drie speeltuinen aan de Zanderskamp/Breedestraat.


Binnenkort worden de speeltuinen aangepakt, meldt de gemeente. In overleg met kinderen, ouders en andere omwonenden van de speeltuinen zijn plannen gemaakt om de speeltuinen minder saai en meer onderscheidend van elkaar te maken.


Het gaat om het plaatsen van nieuwe toestellen of om het verwijderen van sommige oude toestellen. Ook aan de beplanting rondom de speeltuinen worden wijzigingen aangebracht, alles om het overzichtelijker en veiliger te maken.


De aanpassingen aan de speeltuinen is mogelijk vanwege een subsidie in het kader van het Klein Stedelijk Beleid van de provincie en een bijdrage van Woningstichting IJsselland.