Twee maanden na de start van de Taalwerkplaats Doesburg, een project van de Buurtacademie, is er al behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Voor de aanpak van laaggeletterdheid zijn inmiddels 8 vrijwilligers bezig als taalmaatje en 2 als voorlezer bij kinderen thuis. Daarnaast zijn 6 vrijwilligers aan de slag met allerlei activiteiten rond Spelen met Taal (levensboeken, creatieve schrijftafel, verhalen vertellen) en met coördinatietaken.


Voor het taalmaatjeswerk, wekelijks ± een uur 1 op 1 begeleiding van mensen met beperkte taalvaardigheden, zijn dringend meer vrijwilligers nodig. Er wachten 6 mensen op een maatje en bijna elke week worden nieuwe deelnemers aangemeld.


Verder zijn voor het onderdeel Voorlezen Thuis meer vrijwilligers gewenst. Een dezer dagen start de openbare werving van deelnemers en dan zal ook die activiteit voluit beginnen. Kortom: de Taalwerkplaats kan nog veel meer vrijwilligers gebruiken, het is leuk werk en wordt goed begeleid door ervaren mensen.


Informatie over de verschillende activiteiten van de Taalwerkplaats en over de vrijwilligerstaken is verkrijgbaar bij projectleider Frans Hijman, coördinator van de Buurtacademie Doesburg: De Linie 4, 0313 – 49 08 93 (ma. t/m do), buurtacademie@doesburg.nl.