Breedtesport Doesburg biedt basisschoolkinderen weer de mogelijkheid om deel te nemen aan kennismakingscursussen van sportorganisaties. Om de start in te luiden wordt een tekenwedstrijd georganiseerd. De winnaar wint een dag gratis zwemmen voor de hele klas.


Kinderen dienen vóór 1 december een mooie sporttekening (in de lengte) bij hun meester of juf in te leveren. De zes mooiste tekeningen komen op de website www.sjorssportief.nl te staan. Hier kan vervolgens gestemd worden. De tekening van de uiteindelijke winnaar komt op de voorkant van het schoolsportboekje te staan.


Bovendien wint de maker van de tekening een middag gratis zwemmen bij Zwembad Den Helder in Doesburg voor de hele klas. Bij het inleveren van de tekening dient naam, leeftijd en groep vermeld te worden.


Sjors Sportief
Vanaf 1 februari 2012 kunnen kinderen van groep 4 tot en met 8 starten met Sjors Sportief. Doel van de kennismakingslessen is kinderen met plezier meer te laten bewegen en sociale vaardigheden op te laten doen. Hierdoor groeien zij uit tot gezonde en sociale mensen.


Om de kinderen zoveel mogelijk te prikkelen en daadwerkelijk deel te laten nemen aan een kennismakingscursus, is Sjors Sportief in het leven geroepen. Een kindvriendelijk poppetje, dat alle communicatie naar de kinderen voor zijn rekening neemt om optimale deelname aan de kennismakingscursussen te realiseren.