Ubbink heeft zich voor lange termijn verbonden aan Sportclub Doesburg. Het bekende Doesburgse bedrijf heeft een nieuwe overeenkomst getekend met de sponsorcommissie van Sportclub Doesburg en haar naam verbonden aan de jeugdafdeling van de voetbalclub. Daarnaast is het stersponsor geworden voor een termijn van 3 jaar.

 

De sponsorcommissie van Sportclub Doesburg is met de actie “Draag uw steentje bij” bezig met het werven van (nieuwe) sponsoren om de nieuwe duurzame multifunctionele accommodatie te realiseren. De huidige accommodatie is mede vanwege de groei (met name bij de jeugdteams maar ook bij het 35+ voetbal) te klein geworden en voldoet niet meer aan de verwachtingen van deze tijd.

 

Om te zorgen dat Sportclub Doesburg kan blijven groeien is aanpassing van het complex een must. Naast de verkoop van stenen aan particulieren worden bedrijven benaderd om sponsorpakketten af te nemen. In totaal zijn er 4 soorten pakketten waarmee de naam van het bedrijf voor 3 jaar aan de club wordt verbonden en hiervoor krijgt het bedrijf (afhankelijk) van het pakket allerlei commerciële uitingen zoals onder andere een reclamebord, advertentie clubblad en seizoenkaarten.

 

Onlangs is de sponsorcommissie in gesprek gegaan met Ubbink over een nieuw sponsorcontract. Ubbink is, als één van de grootste werkgevers van Doesburg, al jaren verbonden aan Sportclub Doesburg. Veel werknemers bij Ubbink hebben kinderen voetballen bij Sportclub Doesburg en Ubbink wil dan ook graag haar steentje bijdragen. Ubbink heeft daarom, in de nieuwe overeenkomst, haar naam verbonden aan de jeugdafdeling van Sportclub Doesburg en is tevens stersponsor geworden voor een termijn van 3 jaar.

photo-429