Veiligheid en buurtparticipatie zijn de belangrijkste thema’s in de wijk Beinum. Dat blijkt uit een wijkpeiling woensdagavond. Rode draad is dat wijkbewoners elkaar beter moeten leren kennen.


Dat zegt voorzitter Jelle Koning van de Wijkraad Beinum. Woensdagavond hield de wijkraad een peiling onder de inwoners. Een kleine veertig wijkbewoners kwamen op de inventarisatieavond af.


‘Veiligheid en buurtparticipatie zijn toch wel de belangrijkste thema’s. En als rode draad zien we dat buurtbewoners elkaar eigenlijk beter moeten leren kennen. Iedereen vindt dat het al stukken beter gaat in de wijk. Er is veel bereidheid tot het behalen van verbetering’, aldus Koning.


De Wijkraad Beinum gaat de suggesties verzamelen, prioriteren en in een rapport melden. Dit rapport zal worden aangeboden aan de gemeente en aan maatschappelijke organisaties die een rol kunnen gaan spelen in het verbeteren van de wijk. ‘Bijvoorbeeld buurtbemiddeling om verzuurde contacten te verbeteren’, aldus Koning.


Drie jaar geleden hield de wijkraad een enquête om te weten te komen wat er speelt in de grootste wijk van Doesburg. ‘Die uitkomsten hebben we als input gebruikt voor deze inventarisatieavond. Met de uitkomsten van deze avond hebben we een mooi meetpunt. Volgend jaar willen we verbetering zien ten opzichte van nu’.


Zie ook:
Wijkvergadering Wijkraad Beinum op 12 januari in De Wetelaar