Willen Doesburgers gebruik maken van de inzet van buurtauto’s, dan zijn zo’n vijftien leden of dertig tot vijftig geïnteresseerden nodig. Wanneer dit een feit is, kan organisator Wheels4all drie buurtauto’s plaatsen in Doesburg.


Wheels4all start het liefst op lokaties waar we drie buurtauto’s dicht bij elkaar kunnen plaatsen. Dit is voor de leden prettig, omdat ze nooit misgrijpen. Ook kan Wheels4all desgewenst verschillende typen auto’s aanbieden, bijvoorbeeld twee kleine en een middenklasser.


‘Maar we zetten nooit zomaar een auto ergens neer’, laat Henry Mentink van Wheels4all weten. ‘We zoeken eerst genoeg leden. Om drie auto’s te kunnen plaatsen, hebben we minimaal vijftien leden nodig, danwel dertig tot vijftig belangstellenden’.


Om die leden te vinden werkt Wheels4all altijd samen met lokale initiatiefnemers. Dit omdat zij de mensen en de situatie ter plekke het beste kennen. In een eerder stadium hebben acht Doesburgers interesse getoond.


Buurtauto’s van Wheel4all laten lopen is rendabel wanneer een plaats minimaal tienduizend inwoners telt, Wheels4all al actief is in de regio en wanneer Doesburg in staat is om vijftien leden te werven. Naast deze harde criteria hanteert Wheels4all nog een aantal andere belangrijke graadmeters.


Leden van Wheels4all kunnen tegen kleine vergoedingen gebruik maken van de buurtauto’s. De vergoedingen verschillen per abonnementsoort en duur van het gebruik van de auto’s.