55 Buurtbewoners van de wijk Zuidelijk Molenveld in Doesburg kwamen opdagen bij een informatieavond op 16 september over de sloop en bouw van woningen in hun wijk. Van de 55 aanwezige buurtbewoners waren en tien die direct te maken krijgen met sloop van hun woning. Op DoesburgDirect.nl doet de aanwezige Yvonne Irving verslag over een avond waarbij de aanwezige bewoners en omwonenden inspraak krijgen in hun nieuwe woonomgeving.


‘We werden eerst met een opdracht in groepjes de buurt ingestuurd. Enkele foto’s maken van dingen die je goed of mooi vindt en wil dat ze terug komen in de buurt. En foto’s van dingen die je beslist niet terug wil zien in de nieuwe buurt. Terug in het speeltuingebouw werd er uitleg gegeven waarom de duplex woningen en zes eengezinswoningen worden gesloopt.’


‘Ze zijn niet meer van deze tijd, te klein niet goed geïsoleerde en ongeveer zestig jaar oud. De buurt kan wel een boost gebruiken, al met al reden genoeg om opnieuw te beginnen. De zes eengezinswoningen staan er net tussen en moeten daarom ook mee. De bewoners van die huizen zijn daar niet zo blij mee en lieten van zich horen.’


Klankbordgroep
‘Er worden 82 woningen gesloopt en er komen er vijftig terug, deels appartementen en eengezinswoningen. De buurt mag deelnemen in een klankbordgroep. De klankbordgroep gaat bepalen hoe een deel van het sociaalplan ingevuld gaat worden voor de bewoners. Samen met de gemeente, woningservice IJsselland en architectenbureau Sacon uit Zwolle gaan ze ook bekijken hoe de nieuwe buurt ingericht gaan worden.’


‘Het sociaalplan kwam niet helemaal aan de orde omdat woonservice IJsselland persoonlijk contact opneemt met de bewoners over hun rechten. Wel werd verteld dat, indien men blijft tot de sloopvergunning wordt afgegeven, een bedrag ontvangt van ongeveer 5.200 euro voor verhuis- en inrichtingskosten. Wil men terug in de buurt, dan kan men een wisselwoning krijgen en heeft men voorrang bij terugkeer. Het bedrag wordt maar een keer uitgekeerd.’


Frietzaak
‘Uit de gemaakte foto’s bleek dat de buurt de Wadi maar niets vindt. Er staat nooit water in, zelfs niet na alle regen van de laatste tijd. Daarnaast is het niet kindvriendelijk ingericht.  ‘s Avonds lopen er zelfs ratten. In het gat wordt ook afval gedumpt en honden worden er uitgelaten. Men wil dat de plek een andere inrichting krijgt. Er is veel zwerfvuil in de buurt. Voetpaden zijn voor rolstoelen en kinderwagens niet te gebruiken, doordat er bomen op staan en verkeersborden. Groen in de buurt juicht men toe, maar dan moet het wel onderhouden worden. Nu is het op veel plekken om te huilen.’


‘De frietzaak aan de oranjesingel vindt men een belangrijke factor in de buurt. De schilderijen gemaakt door de buurtkinderen, die nu de gevels sieren, zouden behouden moeten blijven. Ook vindt men wonen aan de voorkant voor sociale controle en gezelligheid belangrijk.’


Zie ook
Zuidelijk Molenveld in Doesburg gaat op de schop