De gemeente Doesburg gaat de komende drie jaar werk maken van het aanpakken van overgewicht bij jonge kinderen. Hiervoor is het project B-Fit in het leven geroepen. Op de zes basisscholen in Doesburg wordt drie jaar lang extra aandacht besteed aan voeding en beweging.


B-Fit bestaat uit lessen over voeding en bewegen, extra sportactiviteiten op basisscholen, ondersteuning van de scholen bij het ontwikkelen van gezondheidsbeleid, begeleiding van groepsleerkrachten bij het geven van bewegingsonderwijs, workshops voor leerkrachten, workshops voor ouders en het uitvoeren van onderzoek.


Drie jaar lang worden kinderen en ouders gevolgd. B-Fit vloeit voort uit het begin dit jaar gestarte programma Gezond Doesburg. Dit vier jaar durende project is er op gericht om mensen die nu nog weinig bewegen aan het sporten te krijgen en een gezonde leefstijl te bevorderen. Uitvoering van Gezond Doesburg is in handen van Breedtesport Doesburg.


Ook voor ouderen is het erg belangrijk om in beweging te blijven. Daarom zullen diverse sport- en beweegactiviteiten worden georganiseerd, gecombineerd met voorlichting om valongelukken te verkleinen. De activiteiten zullen helemaal gericht worden op de vraag en behoeften van de deelnemers. Doel is dat het bewegen meer ingepast wordt in het dagelijks leven.


Volgens de Nederlandse Obesitas Kliniek heeft 4 tot 5 procent van de jongeren in ons land obesitas. Dit aantal is de laatste tien jaar met maar liefst 50 procent toegenomen. De enorm snelle stijging van het aantal kinderen met overgewicht heeft te maken met veranderingen in het eetpatroon in combinatie met minder bewegen. Het gedrag van de ouders, hun opvoeding en de leefomgeving van de kinderen, thuis en op school, zijn hierbij van invloed.