De Gestichten van Weldadigheid te Doesburg is een website gestart. Sinds vrijdag 18 januari 12.00 uur is www.gestichtenvanweldadigheid.nl online. Het doel van de website is om het contact met, en de informatie aan de inwoners van Doesburg te verbeteren.


De website bevat behalve uitleg over de doelen en activiteiten van De Gestichten informatie voor huurders en pachters. Op de nieuwspagina zullen regelmatig artikelen verschijnen over de voortgang van de activiteiten. De site is gemaakt door Logict.nl, een internetbedrijf dat geleid wordt door drie Doesburgse ondernemers.


Deze stichting is ontstaan uit vijf oude Doesburgse stichtingen (Gestichten): het Gasthuis, het Weduwenhuis, de Valeweerd, het Weeshuis en de Broekhuizer Fundatie. De oudste daarvan dateert uit 1337.  De stichting wordt bestuurd door vijf Gecommitteerden, die worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die door het bestuur is benoemd. De Gecommitteerden worden benoemd door de gemeenteraad van Doesburg.