Naar aanleiding van het uitgebrachte onderzoeksrapport ‘Merkadvies Doesburg’ van de HAN heeft het bestuur van de Stichting Stadsmanagement Doesburg besloten de verdere uitwerking op te pakken. Te denken valt aan de ontwikkeling van het Merk Doesburg, de PR en de communicatie en de verdere uitbouw van samenwerking. Daarvoor wordt een werkgroep gevormd dat daarmee aan de slag gaat.


Door het bestuur is Jan Strating benaderd om zitting te nemen in het stichtingsbestuur met als specifieke taal de coordinatie van deze werkgroep op zich te nemen. Voor de verdere bezetting zijn al wat namen genoemd, maar zullen in overleg met Strating worden benaderd. Jan Strating heeft inmiddels laten weten dat hij enthousiast en bereid is stevig de schouders te willen zetten onder deze nieuwe uitdaging.


Om de werkgroep niet al teveel het gras voor de voeten weg te maaien, zullen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van stadsmanagement de strategie en keuzes worden vastgelegd, zo laat stadsmanager Bart van Rooij weten.


Het onderzoeksrapport ‘Merkadvies Doesburg’ werd eind juni gepresenteerd. Als hoofdconclusie kwam ‘Doesburgsch Genieten’ naar voren als overkoepelend geheel voor de merknamen ambacht, cultuur, historie en kunst. Enkele dagen na het verschijnen van het rapport liet Van Rooij weten dat de gemeente aan zet is om aan de slag te gaan met het rapport.