Willem Bouman, de voorman van de lokale SP, staat op de voorlopige kandidatenlijst van de SP voor de landelijke verkiezingen op 9 juni aanstaande. Bouman staat op plek 44. Op 24 april wordt de kandidatenlijst officieel vastgesteld tijdens het congres van de SP.


De voorlopige lijst met Doesburger Willem Bouman daarop is inmiddels door het Partijbestuur voorgelegd aan de achterban. De lijst wordt aangevoerd door Emile Roemer, nu fractievoorzitter in de Tweede Kamer en opvolger van de onlangs vertrokken en uit Doesburg afkomstige Agnes Kant.


Over de kandidatenlijst met Bouman laat Roemer op de website van SP weten dat het om een stabiel team gaat waar hij op kan rekenen in deze tijd van economische tegenwind. ‘We komen met mensen voor de dag die al hebben laten zien waar ze staan en wat ze allemaal kunnen. Verkiezingen zijn geen tombola, maar een serieuze zaak. We kiezen voor hoge kwaliteit en gegarandeerde betrouwbaarheid’, aldus Roemer.


Mocht Willem Bouman naar Den Haag vertrekken dan is Doesburg weer van de partij in de Haagse politiek. Onlangs vertrok Doesburger Agnes Kant uit Den Haag na een gevoelige nederlaag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In Doesburg ging de SP bij de jongste lokale verkiezingen van zes naar vier zetels. Het blijft daarmee wel de grootste partij.


Zelf is Bouman terughoudend over een eventueel vertrek uit Doesburg. ‘Mijn plaats op de lijst mag je zien als een signaal dat ik erg nauw betrokken wil blijven bij de landelijke ontwikkelingen van de partij. Vooralsnog ligt de kern van mijn missie echter in Doesburg. We willen hier allereerst een goed voorbeeld zijn en blijven voor alle SP-ers in het land. Daarnaast willen we doorwerken aan de lokale opbouw van de SP in onze eigen regio’, aldus Bouman op de website van SP Doesburg.


Wel zegt Bouman dat als het echt nodig is een vertrek naar Den Haag niet uit de weg te gaan. Bouman: ‘Maar er loopt veel jong talent rond bij de SP-fractie daar. Het is beter dat verder te helpen. Lokaal zijn we door hard werken de grootste geworden. Dat kan landelijk uiteindelijk ook gebeuren’.


Foto: http://www.doesburg.sp.nl/