Zakelijk Ondernemers Netwerk (ZON) Doesburg is een organisatie die bestaat uit leden met een eigen bedrijf, woonachtig in of met hun bedrijf gevestigd in Doesburg. ZON Doesburg is meer dan een businessclub alleen. Inwoners van Doesburg gaat profiteren van de nieuwe zakenclub. Tijd voor een vraaggesprek met Robbert Karreman van ZON Doesburg.


Wat wil ZON Doesburg?

ZON Doesburg geeft ruimte tot netwerken, brengt kennis samen, laat ondernemers meer van elkaars’ kennis profiteren en bundelt ook deze kennis om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van sociaal-maatschappelijke doelen binnen Doesburg. Verbondenheid met Doesburg vormt de gemeenschappelijke deler. Leden dragen Doesburg een warm hart toe en zetten zich graag in voor projecten met een sociaal-maatschappelijk karakter.


Hoe belangrijk is het dat ZON Doesburg in het leven is geroepen?

In Doesburg is een groot aantal ondernemers die werkzaam zijn in diverse sectoren van onze economie. Door elkaar te ontmoeten leren we elkaar kennen, weten wij van elkaars bestaan. Een goede band geeft vertrouwen en kan leiden tot versterking van je eigen bedrijf. Dat kan door het gunnen van opdrachten onderling, of in het netwerk van de leden. Maar ook door het geven van adviezen bij bepaalde groei van ondernemingen, of juist als het minder goed gaat. Daarnaast vinden wij het sociale component erg belangrijk. Wij willen het niet alleen een businessclub laten zijn, maar ook een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke doelen in Doesburg.


Wat merken Doesburgers van het bestaan van ZON Doesburg?

Aan de ene kant willen wij de inwoners van Doesburg laten weten dat wij bestaan. Zo kunnen ook de ondernemers ons eenvoudiger vinden. Aan de andere kant willen wij als ondernemers ook ons sociale gezicht laten zien door kenbaarheid te geven aan de steun die wij geven op het gebied van sociaal maatschappelijke doelen.


Wat kunnen we het komende jaar verwachten van ZON Doesburg?

Het komende jaar staat nog vooral in het teken van groei van het aantal leden. De bijeenkomsten zijn elke vierde woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De thema’s van deze avonden worden altijd op onze site aangekondigd. Op het gebied van de sociaal maatschappelijke doelen zijn de eerste aanvragen al in behandeling genomen door onze commissie op dit gebied.