Met verbazing leest het bestuur van de stichting Overdekt Zwembad Doesburg de berichten in de pers dat zij partij zou zijn in de problemen rond de invulling van het beheer van de kantine in Sporthal Beumerskamp in Beinum. Dat laat een verbaasde Stichting Overdekt Zwembad Doesburg in een persbericht weten.


‘De Stichting heeft tot doel de continuering en ontwikkeling van het zwembad in Doesburg en heeft daarnaast een managementovereenkomst met de gemeente Doesburg voor het beheer van enkele sportaccommodaties waaronder Sporthal Beumerskamp. Echter de Gemeente als eigenaar van de sporthal is de verpachter van thans leegstaande kantine’, aldus Sella Meijs, voorzitter Stichting Overdekt Zwembad Doesburg.


Vanuit de gemeente Doesburg is de vraag en een voorstel aan de  stichting gedaan om de exploitatie van de kantine over te nemen. ‘Na onderzoek van de concepthuurovereenkomst en de daarin gestelde voorwaarden heeft de stichting moeten besluiten dat, zonder aanpassing van het bestemmingsplan en bijbehorende beperkingen, deze kantine niet rendabel voor de stichting is. Daarnaast wil de stichting geen risico’s nemen die negatief kunnen uitpakken voor haar. Dit was de belangrijkste reden om af te zien van exploitatie. Bovendien draagt exploitatie van de kantine niet bij aan het oorspronkelijk doel van de stichting’, aldus Meijs.


De Gemeente is, in de persoon van Wethouder Jansen, over dit besluit geïnformeerd, zo meldt de stichting. Het stichtingsbestuur heeft daarbij volgens eigen zeggen aangegeven dat, indien de voorwaarden en afspraken over te lopen risico’s worden aangepast, men bereid is het besluit te heroverwegen.


De kantine van sporthal Beumerskamp staat sinds enige tijd leeg. Eind vorig seizoen stopte Ada Weijers na vele jaren dienst met de exploitatie van de kantine. De gemeente is er tot op dit moment nog niet in geslaagd een opvolger te vinden.