Er is weinig bekend over de behoeften en wensen van de inwoners van Doesburg en van de bezoekers van de stad ten aanzien van het toekomst van het natuurgebied de Linie bij Doesburg. Een onderzoek daarnaar kan de visie- en besluitvorming ondersteunen. Dat is de conclusie van Wageningen UR, Wetenschapswinkel naar De Hoge en Lage Linie in Doesburg.


De Wetenschapswinkel stelt in haar onderzoek dat het aan de gemeente en Staatsbosbeheer is om in afstemming met burgers en organisaties zoals Stichting Stadsherstel Doesburg de optie met de grootste maatschappelijke meerwaarde te kiezen.


Voor de te kiezen optie dient een volledig ontwerp te worden uitgewerkt met exploitatie voor aanleg en beheer, zo staat te lezen in het rapport. Het rapport is te downloaden op internet.


Het rapport schetst dat de cultuurhistorische waarde van de Hoge en Lage Linie nauwelijks zichtbaar is en dat Doesburg geen stadspark van formaat heeft. Verder bevat de Hoge Linie natuurwaarden zoals het woongebied van vogels, ree, otter, das en boommarter.


Als een van de aanbevelingen meldt het rapport dat gedacht kan worden aan het beter zichtbaar maken van cultuurhistorie en natuur door middel van het plaatsen van een observatiehut. Verder kan gedacht worden aan betere paden en meer ingangen.


Waar het volgens de onderzoekers om draait is het laten zien van het verhaal van Doesburg, het samen zoeken naar financiering voor de inrichtingen, maar bovenal de Doesburgers erbij te betrekken.