Action niet in exercitieloods in Doesburg

De Action mag zich niet vestigen in de exercitieloods aan de Barend Ubbinkweg in Doesburg. De gemeente houdt vast aan het bestemmingsplan en stelt dat de winkel welkom is binnen het kernwinkelgebied. Daarmee komt een eind aan lang wachten over het wel of niet vestigen van Action in loods tegenover de ijzergieterij.


Het kernwinkelgebied van Doesburg levendig houden en versterken, dat is wat de gemeente wil. De komst van de Action past daarbij volgens het college. De vestiging van een dergelijke publiekstrekker kan het bestaande kernwinkelgebied versterken. Vestiging in de voormalige exercitieloods aan de Barend Ubbinkweg kan niet volgends de voorwaarden uit het bestemmingsplan. Laat de gemeente maandagavond in een persschrijven weten.


Wel stelt de gemeente dat het mogelijk is dat er in de exercitieloods ruimte is voor een paramedisch centrum. Uit het schrijven van de gemeente blijkt dat er een verzoek is tot het starten van een paramedisch centrum in de loods.


‘Een aaneengesloten winkelfunctie is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied. Onderzoek van bureau MKB Reva: Winkelbalans Centrum Doesburg, geeft aan dat er voor moet worden gewaakt het winkelgebied groter te maken. Er wordt gesproken over de drie C’s: Compleet, Compact en Comfortabel. In een recent extra advies, dat mede door de Doesburgse Ondernemers Vereniging gewenst werd, bevestigt MKB Reva dit nogmaals’, aldus een woordvoerder van de gemeente.


De Kamer van Koophandel ziet volgens de gemeente binnen het kernwinkelgebied volop mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe detailhandelsactiviteiten. In overleg met de initiatiefnemers kunnen mogelijkheden voor een alternatieve locatie worden onderzocht. Action kan een goede aanvulling zijn voor het winkelbestand van Doesburg, aldus de gemeente.


Het verzoek van om een paramedisch centrum te vestigen op in de voormalige ruimte van antiekhandel Geerink is getoetst en past binnen de bestaande mogelijkheden. De initiatiefnemers voor een paramedisch centrum willen een aanvulling zijn op het reeds bestaande aanbod.


De huisartsenpraktijk op de Linie geeft volgens de gemeente in een reactie aan een voorstander te zijn van de vestiging van een paramedisch centrum. Hiermee wordt een centraal punt in Doesburg gecreëerd met uiteenlopende voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg. Ook geven zij aan te kampen met ruimtegebrek dat zo opgelost kan worden.


In 2006 is de exercitieloods, een rijksmonument, aan de Barend Ubbinkweg 9 verkocht door de gemeente aan de huidige eigenaar. Door hem is de exercitieloods gerestaureerd, waarna hij er zijn antiekhandel heeft gevestigd. Het gebouw staat momenteel leeg en is te huur of te koop.


Zie ook:
Mogelijk winkeldiscounter Action in Doesburg
Stadspartij wil actie inzake Action

23 reacties

 1. Bram

  Wat een arrogantie van het college en een kortzichtigheid. Doesburg prijst zichzelf volkomen uit de markt en wordt een suffig stadje. Deze houding getuigd niet van visie en daadkracht. Zitten we dan te wachen op paramedisch centrum? Dacht het niet!

 2. remco

  Wat een gemiste kans… Vasthouden aan het bestemmingsplan? Hoezo? Dan had die handel in ouwe troep er ook nooit in mogen zitten…

  In het kernwinkelgebied is helemaal geen plaats voor een winkel als Action tenzij ze één van de supermarkten ergens anders heen verplaatsen.

  Dit lijkt gewoon weer een beslissing te zijn die is ontstaan door druk van de bestaande middenstand. Ze vergeten echter dat de mensen toch wel naar Action gaan ook al zit hij niet in de woonplaats. Ik rij wel naar Velp, Zevenaar of Doetinchem toe als ik naar de Action wil.

  Action is een publiekstrekker die er ook voor zorgt dat je mensen naar je stad toe trekt en dat hij dan 500m buiten het kernwinkelgebied ligt maakt geen moer uit.

 3. mve

  Helemaal met de vorige reacties eens. Dit getuigt van een enorme kortzichtigheid. De Action zou juist op die plek de schakel kunnen zijn naar het centrum toe. AL die mooie plannen voor ontwikkeling van het “kernwinkelgebied” zijn niets waard, zolang de huurprijzen van de panden op het niveau liggen van steden als Arnhem en Nijmegen.
  Waar ik benieuwd naar ben is, hoe Geereking daar dan wel jaren heeft mogen zitten met zijn antiek. Dat lijkt me ook detailhandel. Maar waarschijnlijk is dat een voorwaarde geweest bij de verkoop van het pand. Iets anders kan ik niet verzinnen. Er kan dus wel van bestemmingsplannen worden afgeweken als het maar in het straatje van de gemeente past of voldoende geld opbrengt.
  Ik zou zeggen een enorme misser.

 4. hanny

  Eeeeeh, even een vraagje:waarom mogen er dan wel winkels in de Ooi en Beinum zitten?
  Dit is toch ook buiten het kernwinkelgebied.
  Een paar jaar geleden is de Aldi van de binnenstad verhuisd naar de Ooi, hoe valt dat dan te rijmen?

 5. Peter

  Weer eens een toonbeeld van bestuurlijk onvermogen, blindheid en kortzichtigheid.
  Hier word weer eens duidelijk met twee maten gemeten, wel een antiekhandel (is detailhandel!) en geen Action (ook detailhandel!)
  En een ongelofelijke gemiste kans voor Doesburg en zijn winkeliers.
  Juist de Action is een publiekstrekker bij uitstek. Bezoekers zouden geneigd zijn om na een bezoek aan de Action ook het centrum te bezoeken en hierdoor de winkeliers extra inkomsten bezorgen. Immers is er geen enkele optie voor de Action in het centrum beschikbaar die voldoende ruimte bied. (Een van de redenen dar de Aldi ook niet in het centrum zit)

  Nee, duidelijk is dat men hier een Gouden Kans heeft laten lopen. En langzaam zal het winkelgebied opdrogen zoals nu ook de ‘Lamme IJssel’ doet.

 6. Yvonne PvdA

  Op Twitter heb ik mijn ongenoegen over deze gang van zaken al duidelijk laten horen. Jullie hebben allemaal gelijk dit is te gek voor woorden.
  Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad gestemd over een nieuw bestemmingsplan “kernwinkel gebied” vandaar dat de Aldi zich nog wel en de Action zich niet meer kan vestigen buiten het kernwinkel gebied. De PvdA is van het begin niet eens geweest met deze keuze! Wij hebben tegen gestemd. Stadspartij SP en D66 hebben dit plan bedacht en denken dat dit het beste voor de Doesburgse detailhandel is. Dit is nu het 1e geval waaruit blijkt dat dit niet goed voor Doesburg is. En natuurlijk kan men altijd van een bestemmingsplan afwijken zeker als de gehele raad er achter staat en dat is wat de Action betreft het geval. Het college neemt dus ook de aanbevelingen van de raad niet serieus.
  Wat ik helemaal vreemd vind is dat een partij als de SP dit laat gebeuren. En inderdaad een knappe kop die een plek binnen het kernwinkel gebied weet te vinden. Wordt vervolgd in VROM.

 7. Jaap

  “En inderdaad een knappe kop die een plek binnen het kernwinkel gebied weet te vinden”
  Oude pand van de Aldi wellicht?

 8. appie van der beek

  Yvonne,de Stadspartij heeft altijd tegen dit bestemmingsplan binnenstad gestemd zonder steun van welke partij dan ook. Stadspartij Doesburg heeft voor dit soort dingen ook al die tijd gewaarschuwd

  (Stadspartij SP en D66 hebben dit plan bedacht en denken dat dit het beste voor de Doesburgse detailhandel is. ) Dit is dus niet waar.

 9. Schutterij

  Jaap, hoe lang ben jij al niet meer in de stad geweest?? Het oude pand van de Aldi is al een tijdje bezet.

 10. appie van der beek

  schutterij reageer even onder eigen naam graag

 11. Wil Hoogstraaten

  De huidige eigenaar van de loods heeft dit pand indertijd aangekocht met een kettingbeding er op. Dat is bekend en een openbare gegeven.
  Dit betekend dat de loods niet kan worden verkocht aan Action.
  Wellicht is dit een van de redenen dat Action zich buiten het college om rechtstreeks heeft gewend tot de Raadsleden.

  D66 is voorstander van Action in Doesburg net als de meeste andere partijen. Maar wij stellen daar wel enkele randvoorwaarden aan in het belang van de Doesburgers die buiten de arbeidsmarkt staan.
  Action geeft aan ongeveer 30 arbeidsplaatsen te creeren. Wij vinden dat medewerkers/sters in eerste aanleg uit het Doesburgse bestand moeten worden gerecruteerd.
  Wij zijn ook de mening toegedaan dat er een garantie op werk moet worden gegeven voor jonge medewerkers/sters. D66 wil het niet meemaken in onze stad dat 16 jarigen worden aangenomen en worden vervangen of ingeruild als ze 20 of 21 jaar oud zijn omdat ze dan te duur zijn en 16/17 jarige veel goedkoper zijn.

  Daarnaast mag er ook enige protectie zijn voor onze Doesburgse middenstand. Ik heb daarover overleg gehad met Action en in principe zijn zij bereid mee te werken aan randvoorwaarden voor vestiging.

  In Doesburg hebben wij ons sterk gemaakt voor een kern winkelgebied. Je kunt daar verschillend over denken maar onderzoeken tonen nu eenmaal aan dat een winkelbestand in de binnenstad meer publiek trekt dan in het geval van een uitgerekt winkelgebied met gaten en leegstaande panden.
  In Doesburg hebben we natuurlijk ook rekening te houden met de plaatselijke ondernemers.
  In de commissievergadering waar Action de eerste keer ter sprake kwam zei de woordvoerder van het CDA dat de Doesburgse middenstand voorstander was van een Action verstiging. Achteraf blijkt dit een onjuiste voorstelling van zaken te zijn geweest.

  Nu heeft het college een standpunt ingenomen. Ook wethouder Janssen van de stadspartij is tegen de vestiging in de loods.
  Ik begrijp daarom niet helemaal het standpunt van appie van der Beek. De eigen stadspartij wethouder stemt tegen en appie van der beek moet dus gewoon even bij zijn eigen wethouder zijn om zijn gram te halen i.p.v. te wijzen naar andere partijen!

  Doesburg is voor de Action kennelijk een interessante markt. Er zal daarom bij Action voldoende zakelijke creativiteit zijn om op een andere plek een winkel te realiseren.

  Tenslotte hoor ik niemand over het voorstel een para medisch centrum in de loods te vestigen. Juist voor onze- in toename vergrijzende- inwoners denk ik dat wij allemaal van kunnen profiteren van een uitgebreid zorgcentrum.

  Wil Hoogstraaten-fractievoorzitter D66 Doesburg.

 12. appie van der beek

  wil waar zie jij mijn standpunt?
  einde discussie

 13. remco

  @Wil Hoogstraten

  20 of 30 jaar gelden heeft in Borculo dezelfde discussie gespeeld met de mogelijk komst van de Hema. De lokale middenstand die zwaar oververtegenwoordigd was in de gemeenteraad was hier tegen omdat het slecht zou zijn voor hun omzet.
  De Hema is vervolgens naar Eibergen gegaan en wat blijkt, het heeft alleen maar positieve effecten gehad op de gehele binnenstad van Eibergen.

  Door de toegenomen mobiliteit is het voor het grootste deel van de mensen geen probleem om voor de Action naar bijvoorbeeld Velp te gaan waarna je meteen de rest van de boodschappen daar doet en meteen ook maar gaat winkelen omdat je er toch bent.

  Supermarkten moeten gewoon aan de rand van een plaats zitten, je hebt dan fatsoenlijke parkeerruimte (kijk hier in Doesburg eens naar de plaats waar de AH en de COOP zitten, betaald parkeren en weinig plaats dicht in de buurt).

  Ga eens in Borculo kijken, daar zitten net buiten het centrum een ALDI, EM-TE, AH en Action bij elkaar met veel gratis parkeerruimte. En veel mensen laten de auto nog even staan en lopen het centrum in. Zo iets zou voor Doesburg ook veel beter zijn. De winkelruimte in het centrum kan dan gebruikt worden door kleinere winkels en door het grotere aanbod aan ruimte worden de huren ook lager.

 14. Wil Hoogstraaten

  Remco,

  Met belangstelling lees ik jouw reactie. Allereerst benadruk ik dat ik weldegelijk voorstander ben van een Action in Doesburg maar dan wél een vestiging in het kern winkelgebied.
  Juist i.v.m. een compact kern winkelgebied is de loods indertijd onder bepaalde voorwaarden verkocht aan de huidige eigenaar en komt deze locatie in niet in aanmerking voor de gevraagde vestiging.

  Wij hebben in Doesburg de afgelopen jaren stevig ingezet op de invulling van leegstaande winkelpanden. De vestiging van bv. de HEMA maakt de binnenstad alleen maar aantrekkelijker en op
  die manier is de kans het grootst dat je winkelend publiek in de (binnen)stad kunt houden. Dat willen we allemaal graag.

  Je schrijft dat de winkelruimte in het centrum gebruikt kan worden door kleinere winkels en dat door het grotere aanbod de huren ook lager zouden worden.
  Helaas was dat maar waar.
  Er zijn voldoende belangstellenden geweest om in Doesburg een kleine winkel of bedrijf te starten maar ik heb nooit kunnen constateren dat de huren hierdoor omlaag gingen.
  Hier ligt natuurlijk een van de hoofd oorzaken van de leegstand in de binnenstad hoewel ook de internet aankopen een steeds grotere populariteit genieten.

  Ik ken weinig voorbeelden van een betaalbare (lees lage) huur in onze stad en als er eindelijk eens een eigenaar was die voor een vriendelijke prijs zijn winkel wilde verhuren bv. om een starter een kans te geven, werd hij door collega winkel eigenaren direct op de vingers getikt en er op aangesproken.

  I.v.m. de mogelijke komst van Action naar Doesburg heb ik in Eerbeek een dag lang mensen die niet in Eerbeek wonen gevraagd naar hun verdere bestedingspatroon in dat dorp.
  Het merendeel van de antwoorden kwam erop neer dat men (met de auto) naar de Action ging en vervolgens voor de dagelijkse boodschappen etc. Eerbeek verder links lieten liggen waarbij de voorkeur werd gegeven aan de eigen middenstand in hun eigen woonplaats.

  Overigens een para-medisch centrum zou ook een prima invulling zijn voor de loods. Ook daarvan kan iedereen in Doesburg profiteren met het oog op de toenemende vraag naar laag drempelige zorg in de directe omgeving.

 15. MVE

  @ Wil Hoogstraaten.
  Ik begrijp het argument van D66 niet, voor wat betreft jongere werknemers inruilen als ze te duur zijn. Jullie willen dit niet accepteren van de Action, maar laten het wel toe bij AH, COOP en Deka. Op het moment dat een jongere daar tegen de 20 lopen, worden ze er uit gegooid omdat ze te duur worden. Er zijn maar enkele uitzonderingen met wie dat niet gebeurt. Dit noem ik weer een meten met twee maten.

  Verder blijkt dus, dat ik kennelijk gelijk heb met mijn gedachten over de voorwaarden waaronder Geereking het pand heeft gekocht. Belachelijk. Nu er een winkelketen in wil die voor een heel breed publiek artikelen verkoopt, kan het allemaal niet, maar een antiek zaak met prijzen die misschien 5% van de Doesburgse bevolking zich kan permitteren is het allemaal wel in orde, bestemmingsplan of niet. Ik weet niet wat het college bezielt, maar dit komt Doesburg niet ten goede.

 16. Wil Hoogstraaten

  Beste MVE,

  Ik weet niet waar deze letters voor staan, en weet niet wie ik voor me heb.
  Inhoudelijk wil ik graag e.e.a. toelichten en antwoorden geven op vragen. Bel mij of neem contact met mij op zodat wij onze standpunten kunnen uitwisselen en ik antwoorden kan geven op vraagpunten en/of incomplete informatie.

  Vriendelijke groet,
  Wil Hoogstraaten.

 17. Aernoudt Bottemanne

  @Wil: waarom niet gewoon hier reageren? Die argumenten zijn vast interessant voor meer mensen.

  Persoonlijk vind ik het ook een gemiste kans, want met de (hopelijk binnenkort te realiseren uitbreiding van de haven) is wat bedrijvigheid aldaar geen slecht idee. Voor mensen die nu in de haven aanleggen is het interessanter om daar al direct faciliteiten te hebben, zodat ze langer blijven en daarmee ook de binnenstad meer bezoeken dan nu het geval is!

  Nu weet ik dat er mensen zijn die denken denken dat het aanleggen van winkels en horeca rond de haven een negatieve invloed zal hebben op de binnenstad, maar die zitten er helaas helemaal naast… het zal juist als een magneet werken.
  (er zat bovendoien al een winkel in, argument wat hierboven al geopperd is, dus het valt laatig uit te leggen mijns inziens)

 18. Frans

  Zou het wat zijn een motie van wantrouwen tegen het huidige college en met het verzoek om op te stappen, slecht voor de werkgelegenheid, zo blijft het mooie Doesburg steeds een slaperig en suffig klein provinciaals stadje, ben dan ook benieuwd hoe de nog te schrijven stadsvisie 2030 eruit gaat zien, belooft weinig goeds.Action lijkt Dieren wat voor jullie?Wederom een gemiste kans!

 19. remco

  We liepen gisteravond nog even langs de loods en het is nog steeds jammer dat het niet door kan gaan.
  Denk eens aan alle publiciteit die het oplevert, het zou dan de mooiste Action van heel Nederland zijn en dat zal Action ook zeker aangrijpen voor marketing doeleinden.

 20. Danique

  Vind het erg vreemd, er wordt gesproken over DOV, eigenlijk in één woord met ondernemers die er niet achter staan dat de action hier zou komen.
  Ik werk bij een winkel in Doesburg en heb vele mede ondernemers gesproken die het juist deden toejuigen dat er een action in deze loods gevestigd zou worden.
  Maar zoals zo vaak word dit goede idee weer met de grond gelijk gemaakt.
  En dan vreemd vinden dat er zoveel leegloop in het centrum komt.
  Waar in hemelsnaam zou een action dan ingezet kunnen worden?
  In die kleine pandjes waar er steeds meer leeg van komen te staan?
  Er had beter marktonderzoek gedaan moeten zijn naar hoeveel Doesburgers en mensen wonende in deze regio nu uitwijken naar Doetinchem en Velp speciaal voor de action en die dan meteen de rest van de boodschappen daar doen.

  Ooipoortstraat die steeds minder bij het centrum wordt betrokken, zoals ik lees zal daar ook geen winkelbestemming meer op komen?
  Een mooi stadje met zo mooi centrum waarvan het erop uit zal gaan draaien dat alleen de Meipoortstaat en Kerkstraat zo nog (wat) winkels zal bevatten, en dat noem je dan een winkelcentrum?
  Ik geef de bestaande ondernemers inmiddels al geen ongelijk meer dat ze hun winkelactiviteiten stoppen….
  Eerdaags komen er weer 2 winkels leeg te staan in de Meipoortstraat, gaat goed zo!

  Weer een gemiste kans voor Doesburg om het centrum en omliggende regio het winkelaanbod aantrekkelijker te maken voor zowel bewoners/kopers en misschien startende ondernemers.

  Action zal uiteindelijk wel naar Dieren gaan, daar doen ze het goed met steeds meer leuke winkels, voor de mensen in de regio ook steeds aantrekkelijker om daar je boodschappen te doen…
  Geen gedoe met parkeergeld en genoeg aanbod, is de keuze niet moeilijk toch om te bedenken waar je boodschappen te gaan doen jammer genoeg….

 21. Danique

  @Remco
  Helemaal mee eens! het had Doesburg flink op de kaart kunnen zetten!

 22. Jan

  Action toch weer naar Doesburg…..Het Arsenaal staat nog steeds leeg, en valt waarschijnlijk binnen het bestemmingsplan.

  Hopelijk een bruikbare tip voor een visieloos gemeentebestuur en DOV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑