Logistiek dienstverlener Rotra uit Doesburg biedt haar klanten per direct de mogelijkheid te kiezen voor 100 procent klimaatneutraal wegtransport. Rotra doet dit in samenwerking met de Climate Neutral Group.

 

Rotra streeft naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij de uitstoot van CO2 zo veel mogelijk wordt beperkt en wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten.

 

Al sinds enkele tientallen jaren vervoert Rotra trailers per trein naar Zuid-Europa (Hupac transport). In de jaren ‘80 was Rotra nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Eco-combi (LZV) en was het voorloper in het gebruik van wagens die rijden op alternatieve brandstoffen.

 

Daarnaast is afgelopen jaar het ABW voorzien van zonnecellen, worden chauffeurs getraind en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen loswal. Voor al deze initiatieven is Rotra inmiddels beloond met de Lean&Green Award op 19 mei 2011.

 

 

Aangezien het onmogelijk is de emissie van CO2 tot 0 te reduceren en het Rotra’s ambitie is om met de klant de restuitstoot aan te pakken, biedt Rotra haar klanten de mogelijkheid aan alle wegtransportzendingen klimaatneutraal te versturen met Rotra Green Footprint.

 

Dit gebeurt door in samenwerking met de Climate Neutral Group de CO2 uitstoot te compenseren met investeringen in duurzame energieprojecten zoals windmolenparken, waterkrachtcentrales, zonnepanelen en biogas- en compostprojecten. Met deze mogelijkheid sluit Rotra aan bij het streven van verladers naar een duurzame bedrijfsvoering.