Geereking: ‘Juridische stappen bij nee voor Only for Men’

Herman Geereking stapt naar de rechter wanneer de gemeente niet positief adviseert over de vestiging van Only for Men in de exercitieloods aan de Barend Ubbinkweg. Dat laat Geereking weten, daags na de behandeling van de bezwarencommissie als gevolg van het weigeren van de vergunningaanvraag eerder dit jaar.


Geereking beroept zich op afspraken die gemaakt zijn toen hij de loods aan de Barend Ubbinkweg kocht. Daarnaast geven volgens Geereking onderzoeken aan dat de vestiging van Only for Men een aanzuigende werking heeft voor het kernwinkelgebied.


Volgens Geereking heeft de gemeente aandachtig geluisterd naar zijn argumentatie om het vergunningverzoek van Only for Men zich te vestigen in de veelbesproken loods, te honoreren. Dinsdag 26 juni denkt Geereking te horen te krijgen of de gemeente buigt voor zijn argumentatie of vast blijft houden aan het afwijzen van het vergunningverzoek. Mocht de uitslag voor Geereking negatief zijn, dan neemt hij juridische stappen.

15 reacties

 1. Gerrit

  Deze discussie vindt ook al dertig jaar in Winterswijk plaats. Bezoekersaantallen van rond de één miljoen per jaar zijn daar geen uitzondering. De gemeente heeft alles geprobeerd om deze bezoekers ook naar het centrum te krijgen. Resultaat: nihil. Geereking kan nooit aantonen dat bezoekers van OFM OOK naar het centrum gaan. Dat gaat nooit gebeuren. Dan kent hij de aard van de man niet. Die scoort een pak en een stropdas en wil zo snel mogelijk weer naar huis. Die gaat zeker geen halve kilometer lopen om nog eens in het centrum te gaan shoppen. Ook is het valse concurrentie. De exercitieloods is lekker goedkoop. Als OFM failliet gaat kan iedereen zich daar vestigen. Nota bene er is een vergunning afgegeven voor een bedrijf met volumineuze goederen. Dat is OFM ZEKER NIET. Gevolgen: NOG meer leegloop in het centrum. Waarom wordt OFM wel de kans geboden om zich daar te vestigen en bijvoorbeeld Albert Heijn niet? Die werd GEDWONGEN om zich in het centrum te vestigen, anders kregen ze geen vergunning. Iedere grote winkel wil zich wel vestigen in de periferie. Lekker goedkoop. Maar op die wijze gaan er wel een paar andere winkels in het centrum op de fles. Omdat die dan geen merkkleding mogen verkopen. Dus: geen stiefkindjes maken. De wet geldt voor iedereen.

 2. Gerrit

  Voor de goede orde: de bezoekersaantallen betreffen Obelink.

 3. Yvonne Irving PvdA

  1: De afstand Obelink-Centrum is een paar kilometer!
  Geen >500meter

  2:Valse concurentie? Dit beteft een uitzondering en elke aanvraag zal weer opnieuw deze procedure moeten ondergaan.Tijden veranderen en zo ook de kijk op een bestemmingsplan.

  3:Er is een vergunning afgegeven die veel breder is dan volumineuze goederen alleen! Mode zou daar onder kunnen vallen.

  4:Deze aanvraag net als die van de Action is naar buiten gebracht door de aanvrager, het college (burgemeester en 3 wethouders) konden het niet meer onder de pet houden. De raad denkt er anders over dan het college!Overigens is de vergunning van Albert Heijn al >10 jaar geleden afgegeven. Tijden zijn veranderd!Ik hoorde tijdens de bijeenkomst van afgelopen maandag de woordvoerder van Albert Heijn zeggen dat zij zich zien als publiekstrekker voor de binnenstad en gaan verbouwen. Blijkbaar zijn ze daar tevreden.

  5: Geen merk kleding mogen verkopen? Iedere ondernemer staat vrij om merkkleding te verkopen.

  De periferie (ruimte buiten het centrum) bied niet eens zo veel plekken voor een winkel. Laten we ons met z’n allen niet zo druk maken om 1 plek waar een grote winkel zich wil vestigen. Ondernemers moeten het als kans zien en niet als bedrijging.
  Doesburg heeft meer klanten nodig die de stad bezoeken. Doesburg heeft meer arbeidsplaatsen nodig. Dit staat wat de PvdA betreft voorop!

 4. Yvonne Irving PvdA

  Oeps Bedreiging!

 5. Gerrit

  De periferie biedt genoeg plekken voor winkels. Als er op een industrieterrein bedrijven verdwijnen kun je daar (in de ogen van de PvdA) dus ook winkels gaan vestigen? Want waarom WEL in de exercitieloods en dan ook niet elders? Valse concurrentie omdat de huren daar veel lager liggen dan in het kernwinkelgebied. Bovendien hoeven klanten geen parkeergeld te betalen.

  Wat de opmerking over merkkleding betreft: mevrouw Irving weet niet waar ze over spreekt. Only for Men bedingt (als grote klant) bij een leverancier dat alleen ZIJ bepaalde merkkleding mogen verkopen in Doesburg. Omdat ze grote hoeveelheden inkopen kunnen zij dat bedingen. Kleine winkeliers zijn de dupe van die policy. Dus: weg kleine leuke winkeltjes in de binnenstad. Wil mevrouw Irving dat op haar geweten hebben? Leegstand in het centrum? Valse concurrentie noem ik dat.

  Wat betreft de vergunning: Mode valt niet onder volumineuze goederen. Kijk maar eens in een woordenboek, mevrouw Irving. En wat betreft de opmerking van Obelink: het gaat niet om de afstand van OFM naar het centrum. Het gaat om het feit dat mensen geen halve kilometer lopen om hun laatste geld te spenderen in de binnenstad. Als men een pak heeft gescoord is het wegwezen uit Doesburg. De gemeente Winterswijk heeft daar tientallen jaren ervaring mee.

  Er zijn genoeg winkeliers die graag in een goedkope loods willen zitten. Maar dat kan nu eenmaal niet want regels zijn (of waren het?) regels. Waarom OFM dan wel? Doesburg heeft meer arbeidsplaatsen nodig? Dan moet de PvdA niet de bestaande winkeliers de Bijstand in jagen met leegstand als gevolg. De binnenstad heeft het al moeilijk genoeg. Prima als een winkelbedrijf hier in Doesburg komt. Maar wel in het kernwinkelgebied. Of zijn sommige winkels meer gelijk dan anderen?

 6. Yvonne Irving PvdA

  Beste Gerrit,
  we moeten het dan maar er over eens zijn dat we het niet eens zullen worden.
  De PvdA vind dat Doesburg kansen moet grijpen, wij kijken voor de toekomst van Doesburg naar heel Doesburg en niet naar het individu!
  Doesburg zal het met haar winkel bestand alleen redden door durf te tonen! Dat er meer moet gebeuren dan alleen 1 publiekstrekker binnen te halen is ons duidelijk.Denk aan parkeren,voorzieningen, hoge huren enz.Het college doet nog steeds haar best om alsnog Action naar de binnenstad te halen.
  De binnenstad moet voor publiek van buiten Doesburg aantrekkelijk gemaakt worden. Want nog meer leegstand zal plaats vinden of we nu willen of niet dat is een landelijk gegeven en kunnen we met al onze wilskracht niet veranderen. Het toestaan van O4M in de loods zal daar niets aan veranderen. Dat werd afgelopen maandag heel duidelijk getoond in de presentatie.
  De angst dat straks iedereen zich in de periferie kan verstiggen is totaal ongegrond.U begrijpt mij daar totaal verkeerd. Dit is een uitzondering en wensen anderen een uitzondering dan zal er weer gewikt en gewogen worden of dit kan!

 7. Gerrit

  Een beetje vreemde redenering van mevrouw Irving. Zij vindt ook dat de winkels leeg komen te staan. En dat komt, mevrouw Irving omdat er aan alle kanten getornd wordt aan consumentenpresentatie (lees: het aan de man/vrouw brengen van producten. Wij moeten met z’n allen zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk blijft voor het winkelend publiek. Oude pandjes die leeg blijven staan is het einde van een leuk stadje. Dat doe je NIET door een grote speler op de markt een goedkoop plekje te geven in de periferie (lees exercitieloods). Als OFM zich mag vestigen in de periferie dan moet dit ook aan andere partijen worden toegestaan. Geen stiefkinderen a.u.b. Eind van het liedje is dat de winkelstand versnippert en de binnenstad bloedt dood. Ik ben voor kleine gezellige en leuke winkeltjes in de binnenstad. OFM is misschien een publiekstrekker, maar dan wel voor publiek dat meteen rechtsomkeert maakt als de portemonnee leeg geschud is bij deze grote winkel. En wat personeel betreft waar u het over heeft: OFM neemt hoofdzakelijk haar eigen kundige personeel mee. Doesburg zal wat dat betreft heel weinig profijt hebben. Het geld verdwijnt buiten Doesburg. U komt met drogredenen, mevrouw Irving. U verkoopt onze mooie stad aan een speler die lak heeft aan een mooie en goede winkelstand.

 8. Yvonne Irving PvdA

  Beste Gerrit,
  we zijn het op alle fronten met elkaar eens wat betreft de binnenstad en behoud van haar winkel bestand alleen over de komst van O4M zijn we het niet met elkaar eens. De toekomst zal het leren misschien kunnen we dan eens dit gesprek herhalen.Ik hoop voor Doesburg dat zij dan een mooi bloeiend hart heeft waar veel ondernemers zich thuis zullen voelen en een boterham kunnen verdienen. Gerrit we willen beide het zelfde alleen over de aanpak zijn we het niet eens.

 9. Richard Kok

  Gerrit, je discussieert inhoudelijk omdat het onderwerp jou raakt, maar je heet eigenlijk Guido. Dat vind ik jammer. Want waarom vanuit anonimiteit deze discussie voeren? Het heeft zoveel meerwaarde wanneer je dit vanuit jouw eigen volle naam doet, zoals Yvonne dat doet. Ik ben groot voorstander van een discussie en het mag best een flink debat zijn, maar wel graag op basis van transparantie. Dan heeft het nog meer waarde. Graag begrip voor mijn standpunt als moderator van DoesburgDirect.nl. En nee, ik ben niet door Yvonne gevraagd om dit te melden. Bij voorbaat dank!

 10. FransB

  Ben het toch aardig met “Gerrit”Guido enns.

 11. Bart

  Wat mij enigzins (veel!) verbaasd is het feit Dat Dhr. geereking juridisch aan de slag gaat als “zijn” pandje niet verhuurt word danwel verkocht gat worden aan only for men in dit geval.
  Is de nood zo hoog dat hij als extern iemand zo moet gaan roepen?
  Want Dhr Geereking is gewoon een “pandjesbaas”die er mee gebaat is dat zijn Loodsje verhuurt word nu het al zolang leeg staat!!!
  Het is van den zotte dat een verhuurder zich gaat bemoeien met beleid van de gemeente.
  Dhr geereking heeft met zijn Rabobank verhaal in de binnestad ook al verlopen en dat stond ook gauw leeg met het gevolg dat er een soort kringloop in kwam ,ook met merkkleding (die overigens niet mocht………………!) goh wat cynisch ben ik weer maar ik geef aan welk belang Geereking heeft om de klemmen aan te draaien.

  @ Yvonne? Doesburg heeft meer arbeidsplaatsen nodig zeg je? Nou wie mag er gaan werken dan bij only for men? Is dat de lagere klasse geschoolden of…………juist de hoger geschoolden!

  Tevens ben ik het met Gerrit…..uhhh Guido eens dat OFM geen werkgelegenheid meebrengt voor Doesburg tevens schat ik in dat deze zaak ook snel verdwenen zal zijn omdat er geen markt voor is in Doesburg.

  Daarbij heeft de action ook kleding…………………of haal ik nu 2 zaken door elkaar?

  Ik wil een action…………………

  Mogen de burgers ook een juridische actie starten om een action te krijgen? Meneer Geereking wilt u ons daarmee niet helpen?

 12. Frans van der Krul

  Bart,

  Denk ook dat OFM minder werkgelegenheid op zal leveren voor Doesburg dan de Action.Lager opgeleiden hebben vanzelfsprekende meer belangen bij de komst van een Action.Lage prijzen en parttime werkgelegenheid.(kloof tussen laag en hoog opgeleiden speelt hier een rol in de discussie OFM/Action?)Maar alles beter dan leegstand nu!

 13. Yvonne Irving PvdA

  Het gaat nu ook alleen nog maar over de loods nog langer leeg of O4M erin! PvdA had zeker liever de Action erin gezien maar ondanks onze inspanningen heeft Action in tegen stelling tot O4M geen officieel verzoek tot vestiging in de loods gedaan!Het college zegt nog steeds in gesprek te zijn met Action over vestiging in de binnenstad!We kunnen niet anders dan er op vertrouwen dat dit ook werkelijk het geval is. Ondanks alle berichten in kranten en op straat die dit tegen spreken. In de raadszaal zegt het college dat ze in gesprek zijn.
  Wij hopen dan ook dat deze gesprekken vruchtbaar zullen blijken en dat Action zich binnenkort alsnog zal vestigen in Doesburg.

 14. Frans van der Krul

  Yvonne,
  In de raadszaal zegt het college dat ze in gesprek zijn?
  Het is maar de vraag hoe men dit(in gesprek zijn) definieert, maar herkent de Action dit ook zo?Het in gesprek zijn?)
  Anders zullen het “wrange” vruchten blijken te zijn.

 15. jeroen w

  Als mannelijke inwoner van Doesburg wil ik graag mijn schoenen en kleding kopen van een Doesburgse ondernemer maar bij wie kan ik terecht?

  Mijn vrouw rijdt speciaal naar Velp voor inkopen bij de Action. U begrijpt het al: een echtelijke twist is geboren want ik wil een mannenzaak en mijn vrouw wil de Action in het pand van Geereking. Ik bedoel maar, er liggen daar toch echt kansen.

  Of een activiteit zoals OFM of Action in het vigerende bestemmingsplan past, vind ik van ondergeschikt belang want met het bestaande juridische instrumentarium kan een vestiging van OFM of Action mogelijk worden gemaakt, de vraag is of de wil er ook is.

  Daarnaast vraag ik me af welk alternatief er bestaat voor het pand van Geereking. Ten slotte wil ik wel even reageren op het argument van de gelijke behandeling die Gerrit aanvoert.
  Leidt niet iedere vergunningverlening tot een voorkeursbehandeling voor de vergunninghouder? Het is immers de persoon of de zaak die door de vergunning een exclusief recht krijgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑