Kinderen moeten stickers krijgen als beloning wanneer hun ouders niet met de auto naar school gaan. Dat is een van de ideeën die werd geuit tijdens de onlangs gehouden wijkbijeenkomst voor inwoners van Beinum. Ook leven er onder inwoners van Beinum ideeën over het plaatsen van zonnepanelen op woningen en willen ze meer uitgiftepunten van hondenpoepzakjes om zo verdere overlast te voorkomen.


Aan de hand van de thema’s verkeer, duurzaamheid en overlast staken onlangs diverse inwoners van de wijk Beinum de koppen bij elkaar. De resultaten van de brainstorm zijn vervolgens aan elkaar gepresenteerd, waarna men met behulp van stickers punten kon toekennen aan de diverse ideeën.


De meeste punten gingen naar plannen voor “zonnepanelen op alle woningen”, “mooi en toegankelijk maken van de boomgaard” en “stickers voor kinderen als beloning wanneer de ouders niet met de auto naar school gaan”. Een terugkerend thema is de overlast door hondenpoep, en hiervoor kreeg het punt “meer afvalbakken én uitgiftepunten zakjes”  ook behoorlijk veel stemmen.


De resultaten zullen nog meer in rapportvorm samengevat worden, zo laat voorzitter Jelle Koning van Wijkraad Beinum weten. ‘Met deze wijkagenda in de hand kan de wijkraad weer flink vooruit in het verder verbeteren van de mooie wijk Beinum’, aldus Koning.