Meer fietsers stappen af in het centrum van Doesburg als gevolg van het plaatsen van nieuwe verkeersborden. Dat meldt Wijkraad Binnenstad Doesburg naar aanleiding van een actie van de wijkraad op zaterdag 18 augustus aangaande handhaving van het fietsverbod in de binnenstad van Doesburg.


Met ondersteuning van een acteuragent, agent Van Dalen, hielden leden van de wijkraad een actie in het centrum van de stad. Daarbij spraken ze mensen aan die ondanks een verbod toch door de stad fietsten. Volgens de wijkraad zijn er minder fietsers geconstateerd en is er vooruitgang geboekt ten opzichte van eerdere controles.


De conclusie van de wijkraad wordt gedeeld door voorbijgangers en winkeliers. Hoewel er enkelingen blijven die vinden dat het fietsverbod niet op hen van toepassing is.


Het centrum van Doesburg is al jaren op zaterdagen afgesloten voor automobilisten en fietsers. Om de aandacht daarop te vestigen zijn destijds obstakels op de weg aangebracht en verkeersborden geplaatst. Toch gebeurde het regelmatig dat er gewoon gefietst wordt met gevaarlijke situaties voor voetgangers als gevolg.


De wijkraad binnenstad Doesburg heeft in augustus 2011 fietsers aangesproken om hen te attenderen op het fietsverbod. Uit reacties bleek toen dat zij daarvan in een aantal gevallen niet op de hoogte waren. Nader onderzoek door de wijkraad wees uit dat de borden die het fietsverbod aankondigen, niet duidelijk zijn.


De wijkraad heeft deze bevindingen besproken met de gemeente Doesburg, die de aanbevelingen van de wijkraad heeft overgenomen. In 2012 zijn  nieuwe verkeersborden geplaatst met de vermelding “fietsers afstappen”.


De borden worden door een aantal Doesburgse winkeliers elke zaterdagmorgen geplaatst bij toegangen tot het voetgangersgebied in de Doesburgse binnenstad. De wijkraad vindt de medewerking van de winkeliers van groot belang.


Gesprekken met voorbijgangers leverden ook nuttige tips op, zo meldt wijkraadvoorzitter Teja Peters. ‘Zo ontbreekt er een verkeersbord bij de doorgang COÖP naar Ooipoortstraat, waardoor bijvoorbeeld toeristen niet op de hoogte zijn van het fietsverbod. Ook de plaats van het verkeersbord aan het einde van de Ooipoortstraat is voor verbetering vatbaar, aldus een aantal mensen’.


De wijkraad is tevreden met de uitkomst van de actie en zal de reacties voorleggen aan de gemeente.