De gemeente verwacht dat er medio maart 2012 een begin kan worden gemaakt aan de werkzaamheden om de singels aan de rand van het centrum autoluw te maken. De geplande wegwerkzaamheden nemen vervolgens zo’n vier tot vijf maanden in beslag.


Het gaat om de Koepoortdijk, Koepoortwal, Schout bij Nacht Doomansingel, Ooipoort, Rooseveltsingel en Meipoortstraat. In die straten wil de gemeente het sluipverkeer tegengaan met het plaatsen van rode stroken aan beide zijden van de weg en door het aanbrengen van middengeleidingen.


De rode stroken aan beide zijden van de weg worden zo’n anderhalve meter breed. Hierdoor lijkt de weg kleiner waardoor autoverkeer langzamer gaat rijden. Daarnaast heeft de gemeente ongeveer tien middengeleidingen in de planning.


Doel van de aanpassingen is om het een verkeersreductie van 25 procent te behalen. ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat er nu 25 sluipverkeer is dat vanaf de N338 naar de N317 wil en viceversa. Wij willen dit sluipverkeer zoveel mogelijk tegengaan. Over het resultaat kunnen we natuurlijk niets zeggen, maar dat is wel het streven met het uitvoeren van deze maatregelen’, zo laat gemeentewoordvoerder Rob Groen weten.


De uitvoering van het plan staat gepland voor begin volgend jaar, na een eventuele vorstperiode. Groen: ‘De werkzaamheden worden ingeschat op 4 à 5 maanden. Er is nog geen bestek, dus dit betreft een inschatting. Er wordt eerst een bestek gemaakt en vervolgens volgt de aanbesteding’.


In maart 2012 is de voorbereidende fase afgerond. Groen: ‘Dan kunnen we gaan gunnen volgens de planning nu. Daarna kan de uitvoering starten, op zijn vroegst medio maart. Dan is er ook duidelijkheid over de hoeveelheid benodigde werkzame dagen’.