De maand juni is voor deze rubriek de laatste maand vóór de vakantie periode. Dus is dit de laatste serie vragen voordat eind september weer antwoorden worden gepubliceerd van een voorzitter van één van onze verenigingen.

In de rubriek “7 Vragen voor de Voorzitter” deze maand Hein den Hertog. Hein is voorzitter van Badminton Vereniging Doesburg.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130625_04

Hein den Hartog, nu 56 jaar oud, is op jonge leeftijd in Doesburg komen wonen. Zijn vader kreeg een baan bij de toenmalige Verblifa en het gezin verhuisde van Krommenie naar Doesburg.

Hein is getrouwd en vader van twee kinderen, beiden twintigers. In het dagelijks leven werkt hij bij de gemeente Arnhem. Hein is werkzaam als civiel technicus en verzorgt en beheerd wegen, bruggen, viaducten en de trolley.

Badminton sport beoefent Hein al heel lang. Eerst bij Typhoon en later bij Badminton Vereniging Doesburg.

Hein houdt er van om er op uit te trekken met de caravan. ´Het hoeft niet per se ver weg, maar een weekend erop uit geeft ook weer veel energie,´ aldus Hein.
In de uurtjes die dan nog resteren, wandelen Hein en zijn vrouw graag veel met hun hond.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130625_01

U bent voorzitter van Badmintonvereniging Doesburg. Kunt u iets vertellen over de leden en de vereniging die dit jaar 40 jaar bestaat?

De Badmintonvereniging Doesburg is een vereniging van ca 150 leden die op drie pijlers is gebouwd, namelijk jeugd, recreanten en prestatiegerichte spelers.

Je ziet in de loop van de jaren daar wel verschuivingen in. Jaren geleden leek het prestatiegerichte de boventoon te voeren, heden ten dage is dat de pijler die wel een extra impuls kan gebruiken.

Gelukkig is de jeugd een groep die al jaren lang groot genoeg is om een goed programma aan te bieden. Omdat badminton redelijk laagdrempelig is kunnen we ook niet spreken van “de badmintonner”. We hebben leden tot boven de 70 jaar, terwijl de jongsten nog lang niet de basisschool hebben afgemaakt.

 

De maand mei was een feestmaand voor de vereniging. En u heeft vast ook veel energie gestoken in het organiseren van het 40 jarige event, dat gehouden werd op 24 en 25 mei. Wat bent u als voorzitter zoal tegen gekomen voorafgaand aan deze mooie dagen?

Vreugde, veel vreugde, maar soms ook teleurstelling. Vreugde omdat velen echt de handen uit de mouwen willen steken om er iets moois van te maken, vreugde omdat we erin geslaagd zijn zo’n 20 sponsoren te vinden, van klein tot onverwacht groot.

Maar ook teleurstellingen omdat een aantal verwachtingen niet uitgekomen zijn.

Ik doel dan vooral op voor de hand liggende sponsoren. Zo lijkt het erop dat we alle nachturen van de marathon (opbrengst voor het goede doel)  voor het volle tarief moeten afrekenen waarmee we een stukje extra subsidie dat we gekregen hebben direct weer kunnen inleveren, teleurgesteld omdat grote bedrijven die sport, maatschappij, samenwerken en ontmoeten hoog in het vaandel hebben staan ons lang bezig hielden en vervolgens afhaken.

Maar vooral ook vreugde doordat al snel bleek dat het ontmoeten van oude leden velen aansprak. Van Breda tot Groningen, velen hebben er een weekendje Doesburg van gemaakt. Vreugde omdat een helpende hand erg snel werd toegestoken. Het verenigingsgevoel vierde hoogtij!

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130625_02

Een feest organiseren kost geld. Was het lastig om in deze tijd de financiële middelen te vinden en wat kunnen andere verenigingen daarvan leren?

Het kost inderdaad geld, veel geld. Het is lastig, en zonder bijdragen van derden lukt het niet. Zoals gezegd, een paar stevige sponsoren geven veel energie om door te gaan.

Het begint dan toch bij het netwerk van leden en oud-leden. Daar zit de kracht van onze vereniging.

Commercieel gezien is badminton niet de meest voor de hand liggende sport, we hebben geen eigen accommodatie dus onze jaarlijkse uitgaven komen volledig uit contributie en subsidie.

 

Het voorzitterschap is een belangrijke functie. Of leidt u alleen de vergaderingen?

Ik leid inderdaad de vergaderingen, maar zie mezelf daarnaast meer als stimulator van vrijwilligers en de brug naar buiten.

Gelukkig zijn alle bestuursfuncties volledig bezet met goede en capabele mensen, dat geeft een vereniging rust en stabiliteit.

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130625_03

Op de website van Badmintonvereniging Doesburg staan meerdere vacatures voor bestuursleden. U bent aftredend voorzitter, wat wordt uw rol na deze functie?

Daar heb ik nog geen beeld van.

Ik wil inderdaad aftreden, persoonlijk vind ik dat goed is voor een vereniging dat een voorzitter maximaal 9 jaar zit.

Nieuw bloed, nieuwe inzichten geven nieuwe energie, maar ik vind het wel leuk om iets voor deze leuke club te doen. Dat is ook de reden dat ik nog even ben doorgegaan, ik wilde niet dat 40 jaar BVD zou lijden onder het feit dat er geen voorzitter is.

Gelukkig zijn de andere vacatures inmiddels vervuld, maar aanvulling is natuurlijk altijd welkom.

 

Bent u zelf ook nog actief of bent u alleen passief betrokken?

Ik speel nog met veel plezier, speel ook competitie. Het is ook niet zo moeilijk om actief te blijven, we zijn echt laagdrempelig en ik ben bij lange na niet het oudst spelende lid.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130625_06

Is er meer dan alleen de Badmintonvereniging?

Ja, uiteraard en gelukkig wel. Gezin, directe omgeving, vakantie, ook mijn baan geeft me gelukkig voldoening.

Ja er is dus veel meer. Juist het samenspel van veel leuke dingen (en dat kan ook betekenen dat je actief voor iets of iemand bezig bent) geeft mij voldoening.

 

 

Fotografie: joost de wolf / JdW Fotografie uit Doesburg
Met speciale dank aan: Indra Strijbos