De aanleg van ondergrondse containers in het centrum van Doesburg heeft een opvallende bijvangst. Donderdag 25 oktober is begonnen met de aanleg van de eerste ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad. Voor de plaatsing van deze containers is een gat nodig van ongeveer 3 bij 3 meter met een diepte van 2,80 meter. Het zal duidelijk zijn dat dit niet alleen gaten in de grond oplevert maar ook kijkgaten in het verleden van de stad zijn. Onlangs werden de eerste mooie ontdekkingen gedaan.


De aanleg ondergrondse containers wordt samen met de archeologische dienst van de gemeente Zutphen uitgevoerd. De eerste locatie op de Markt leverde al meteen bijzondere vondsten op.


Dicht bij de Sint-Maartenskerk werden sporen gevonden uit de begintijd van de stad Doesburg: rond 1225. Een houten waterput uit die tijd kon gespaard worden en ligt net naast de container. Kort daarop heeft hier een stenen huis gestaan waarvan een uitgebroken muur en enkele vloerniveaus werden teruggevonden.


Bijzonder is het gebruik van tufsteen, een natuursteensoort waar ook de oudste Sint Maartenskerk (gebouwd rond 1235) van gebouwd is. Dat duidt op een (invloed)rijke inwoner in het oudste Doesburg, bijvoorbeeld een pastoor of een schout. Ook resten van jongere bebouwing werden gedocumenteerd.


De komende weken zullen de archeologen nog doende zijn met de overige locaties. Wie weet worden er nog oudere vondsten gedaan. De locaties liggen ruimtelijk mooi gespreid.


Vergelijkbare projecten, zoals in Deventer en Zutphen, maakten duidelijk dat het archeologisch onderzoek op de containerlocaties een schat aan informatie heeft opgeleverd. ‘Je krijgt als het ware een prachtig overzicht van de archeologie in de binnenstad en waar de oudste bewoningslocaties gezocht moeten worden’, aldus Michel Groothedde van de archeologische dienst uit Zutphen. Archeologen spreken van een ‘endoscopisch onderzoek van een binnenstad’.