Het Vrijwilligerssteunpunt Rheden organiseert op 8 november een informatieve workshop Fondswerving waar ook vrijwilligersorganisaties uit Doesburg aan deel kunnen nemen. Die mogelijkheid is er vanwege de samenwerking met de Buurtacademie Doesburg rond dit soort activiteiten.


Tijdens de workshop gaan vragen beantwoord worden over hoe vrijwilligersorganisaties via fondswerving financiering voor hun projecten rond kunnen krijgen. Wat komt daar allemaal bij kijken en hoe vergroot je als organisatie je kansen op fondsengeld? Alles staat of valt met een goede aanvraag.


Een algemene brief naar tien verschillende fondsen is wel een eenvoudige en relatief makkelijke aanpak, maar niet de verstandigste. Beter is het om fondsenwerving goed te plannen en te organiseren. Alle do’s en dont’s komen tijdens de workshop aan bod.


Als er bij een organisatie vervolgens daadwerkelijke interesse is om met fondsenwerving te beginnen, wordt een training gepland waarbij een ervaringsdeskundige en gastsprekers uit het fondsenland worden uitgenodigd. Daarbij gaat men heel praktisch, stapsgewijs en onder begeleiding werken aan een concrete aanvraag voor financiën.


De workshop wordt gehouden in gebouw De Oase, Ericaplein 1 te Dieren en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis, opgave kan via de mail: vrijwilligersplein@carion.nl of door te bellen naar 0313 – 490 703 of 06 – 39149340.