Het gezondheidsprogramma B-Fit op de basisscholen in Doesburg was in het verleden al succesvol tegen overgewicht. Het overgewicht daalde met 11 procent na drie jaar B-Fit op de scholen. Ook het vervolgprogramma daarop laat nu weer een daling van overgewicht bij Doesburgse kinderen zien. De laatste twee jaar is dit opnieuw gemeten en overgewicht is gedaald van 14,7 naar 11,3 procent, zo laat de gemeente Doesburg in een gezamenlijk persbericht met de Gelderse Sport Federatie weten.

 

Blij en trots is wethouder Peter Bollen van de gemeente Doesburg. ‘Ik kom veel mensen tegen die weinig geloof hechten aan een succesvolle bestrijding van overgewicht en obesitas bij onze jongste generatie. Kinderen zitten teveel achter een beeldscherm, dat krijg je er toch niet uit’,  aldus Bollen

 

B-fit bewijst volgens Bollen het tegendeel. ‘Er is wel degelijk wat aan te doen als ouders, leerkrachten en sport-/buurtcoaches gaan samenwerken aan een gezonde leefstijl voor kinderen. De cijfers bewijzen het en ik hoop het plezier van de kinderen ook. Ik vind het een topprestatie.’

 

In augustus 2010 startte het gezondheidsprogramma B-Fit als een van de projecten van Breedtesport Doesburg. Alle basisscholen gingen onder begeleiding van een bewegingsconsulent van de Gelderse Sport Federatie (GSF) actief aan de slag om gezonde leefstijl een structurele plek te geven in de school. Zij hebben in deze jaren veel aandacht besteed aan bewegen, voeding en inactiviteit.

 

In 2013 bleek dit samen met onder andere Sjors Sportief, ondersteuning in het bewegingsonderwijs en de Naschoolse Sportactiviteiten van Breedtesport Doesburg al succesvol met de afname van overgewicht en obesitas. Daarom besloot de gemeente nog twee jaar door te gaan met B-fit en de resultaten opnieuw te meten.

 

Uit nieuwe cijfers van de afgelopen twee jaar, blijkt ook dat overgewicht afneemt. ‘Ik denk dat het succes mede te verklaren is, doordat alle betrokkenen het zo leuk vinden’, vertelt B-Fit coach Daan Henningheim van de GSF.

 

Henningheim is al jaren betrokken bij onder andere pleinspelen, fittesten en voorlichting over gezonde voeding. Henningheim: ‘Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders deden volop mee. Die betrokkenheid is echt uniek en samen met de leerkrachten hebben we het tot een succes kunnen maken. Het was voor mij in ieder geval elke week weer een feest om met deze enthousiaste scholen te werken’.

 

Maar dat is nog niet het einde, want ook dit schooljaar gaat B-Fit in Doesburg door. Inmiddels is de gemeente bezig om te kijken naar de invulling van een structurele B-Fit coach voor nog meer draagvlak op de lange termijn.

 

Meer informatie over B-Fit is te vinden op www.gezondb-fit.nl. Voor de andere activiteiten van Breedtesport Doesburg kunt u terecht op www.sportenindoesburg.nl.

Daan jaagt op kinderen in het gochelveld