Al enkele maanden beschikt het kegelcentrum Doesborgh aan Den Helder 2 in Doesburg over een AED, welke beschikbaar was gesteld door de evenementencommissie Doesburg Binnenste Buiten. Dit apparaat kan gebruikt worden in voorkomende gevallen snel en adequaat gereageerd, hopelijk mensenlevens gered worden.


Deze reanimatietraining werd belangeloos aangeboden door BMV advies uit Doesburg, met als deskundige instructeur Frans die het geheel in voor iedereen begrijpelijke taal deze cursus heeft begeleid.


Dat deze BLS/AED hulpverleningscursus belangrijk is, blijkt wel uit de cijfers van dat er buiten de ziekenhuizen er elke week circa 300 mensen een hartfalen krijgen waarvan er ongeveer 75 procent thuis plaatsvinden. De gemiddelde leeftijd is 66 jaar. Bij mannen komt hartstilstand drie keer vaker voor dan bij vrouwen, terwijl de voornaamste oorzaken zijn onder andere roken, cholesterolgehalte en bloeddruk.


De onderdelen het bewustzijn, de ademhaling, bloedsomloop, diagnose en de voorbereiding en uitvoering van de reanimatie en gebruik van de AED, kwamen aan de orde. Deelnemers aan de cursus waren zeer tevreden over de uitleg en voor hen erg leerzaam. De certificaten BLS/AED HULPVERLENING zijn inmiddels aan de deelnemers uitgereikt


BMV Advies is een veiligheidskundig adviesbureau gevestigd aan de Didamseweg 8 in Doesburg. Bedrijven en particulieren kunnen hier terecht voor advies over veiligheid. Naast veiligheidsopleidingen heeft BMV Advies een groot assortiment aan veiligheidsproducten zoals brandweerblussers, EHBO middelen en AED’s.