In Doesburg kunnen mensen met een laag inkomen de € 200 eigen bijdrage GGZ vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Dat meldt de SP Doesburg op haar site. De gemeente Doesburg vergoedt via de bijzondere bijstand de verplichte eigen bijdrage die sinds 1 januari geldt voor mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze vergoeding geldt overigens alleen voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimum, hoger mag niet van het Rijk. De eigen bijdrage, voor hulp zonder opname, bedraagt 200 euro.


Wethouder Willem Bouman hierover op de site van de SP: ‘Mensen moeten niet vanwege de centen gaan afzien van noodzakelijke zorg. GGNet in Zevenaar meldde ons dat zich 15% minder mensen hebben gemeld ten opzichte van voorheen. Als mensen zich zelf verder goed kunnen redden is daar niets mis me, maar we vrezen dat het tegenovergestelde het geval is. In Doesburg kan de nieuwe eigen bijdrage op aanvraag gewoon via de bijzondere bijstand vergoed worden’.


Sinds de nieuwe regeling is ingegaan, ontvangt onze fractie in Den Haag vele berichten hierover, stelt de SP. Daaruit valt op te maken dat sommige instellingen de bijdrage zelf maar betalen uit angst en bezorgdheid dat mensen afzien van noodzakelijke zorg.


SP: ‘Maar ook horen we van behandelaars dat er mensen zijn die hun behandeling stoppen of niet beginnen. Dat is onwenselijk. De SP wil ervaringen met de eigen bijdrage bundelen en roept vooral professionals op om hun ervaringen met de eigen bijdrage te mailen aan ggz@sp.nl. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met de aangeleverde gegevens. Alle ervaringen, dus ook positieve, zijn welkom’.