Om te verkoelen vanwege het warme zomerweer of om enthousiasme te uiten over het behalen van de wereldtitel, lijkt het een uitdagende gedachte om een duik te nemen in de Oude IJssel. Maar waterspringers moeten rekening houden met de kans op een boete van 90 euro.


Het Waterschap Rijn en IJssel waarschuwt voor zwemmen in open water en wijst op het overlijden van vier jongeren de afgelopen twee weken door te zwemmen in open water. De risico’s op ongevallen bij ongecontroleerde open wateren zijn aanzienlijk groter dan bij waterpret in zwembaden en recreatieplassen waar toezicht wordt gehouden en die zijn gecontroleerd.


Voor de Oude IJssel geldt een zwemverbod. Zwemmen in de Oude IJssel tussen de sluis van Doesburg en de stuw in Ulft is bij wet verboden. Wie dat toch doet is in overtreding en loopt kans op een boete van 90 euro.


Zwemmen in oppervlaktewater kent verschillende risico’s. Zo ontstaan bij sluizen tijdens het schutten draaikolken die een zwemmer naar beneden kunnen trekken. Het water is niet overal even diep en duiken in ondiep water kan gevaarlijk letsel opleveren. Op de bodem liggen soms scherpe voorwerpen die door het soms troebele water niet zichtbaar zijn. Op de Oude IJssel varen schepen die vaak sneller varen dan men denkt. Bovendien kunnen zwemmers door de zuigende werking worden meegetrokken.