De gemeente Doesburg streeft ernaar om in het vroege voorjaar van 2011 de nieuwe kegelsportaccommodatie op het sportpark van korfbalvereniging De Rivalen op de Ooi te hebben afgerond. Op 27 juli wordt besloten of de bouwvergunning wordt afgegeven.


Dat melden burgemeester en wethouders van Doesburg in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat dat de Stichting Kegelsport Doesburg haast wil maken met de realisatie van de nieuwe kegelsportaccommodatie en dat de huidige situatie voor de vereniging verre van ideaal is.


De kegelclub werkt nu wedstrijden en trainingen af in accommodaties in omliggende plaatsen. Het streven is om de gehele realisatie in het vroege voorjaar van 2011 af te ronden.


Na het vaststellen van het bestemmingsplan besluit de gemeente op 27 juli over het verlenen van een bouwvergunning. Daarna wordt het voorgestelde bestemmingsplan en de bouwvergunning ter visie gelegd en gepubliceerd. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en bouwvergunning is vervolgens beroep mogelijk bij de Raad van State.