Woonservice IJsselland heeft opdracht gegeven aan bouwonderneming de Veluwezoom voor het bouwen van de volgende 47 woningen in Beinum West. Deze woningen worden gebouwd in deelgebied Aan de Brink. Het gaat om tien 2-onder-1-kap-woningen, achttien rij-koopwoningen en negentien rij-huurwoningen.


Op 24 november jongstleden is de eerste paal geslagen en is gestart in deelgebied Op ’t Veld met het realiseren van de eerste woningen. Van de dertig koopwoningen zijn inmiddels 28 woningen verkocht en alle huurwoningen zijn al verhuurd.


Dit heeft Woonservice IJsselland doen besluiten te willen starten met de volgende fase. Van deze fase zijn zeventien koopwoningen verkocht. Op de resterende woningen hebben een aantal gegadigden opties genomen. Er zijn nog een aantal woningen beschikbaar. De huurwoningen worden in het voorjaar aangeboden.


Woonservice IJsselland zegt er trots op te zijn om in 2010 totaal 87 nieuwbouwwoningen in Beinum West in uitvoering te hebben genomen en hierdoor een belangrijke impuls voor de bouw in de regio te kunnen geven.


Deze eerste woningen zijn voor de zomervakantie van 2011 klaar. Met de woningen in deelgebied Aan de Brink wordt gestart in april 2011. De oplevering van deze woningen zal eind 2011 zijn.


Daarnaast hoopt Woonservice IJsselland de resterende koopwoningen waarvoor bouwvergunning is verleend in de loop van 2011 in uitvoering te kunnen nemen. Dan is Beinum West fase 1A geheel afgerond.