CDA Doesburg: ‘Symboolpolitiek in Doesburg’

Tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Doesburg van 26 september zijn volgens CDA Doesburg een tweetal opmerkelijke onderwerpen behandeld ‘die vooral niet onopgemerkt voorbij mogen gaan’. CDA spreekt van symboolpolitiek en stelt dat ingediende amendementen puur gericht is op de achterban van de indieners en niet in het belang van de inwoners van Doesburg.

 

Op het raadsvoorstel ter vaststelling van een nieuwe Financiële verordening werd een amendement van GL, PvdA, SP en D66 aangenomen waarbij openstaande liquide middelen van de gemeente (= geld dat nog niet uitgegeven hoeft te worden) geparkeerd wordt bij zogenaamde “eerlijke” banken.

 

Voor de CDA-fractie betrof het vooral een onduidelijk en onuitvoerbaar amendement waarbij ten eerste niet werd aangegeven welke banken “eerlijk” zijn en ten tweede gebaseerd was op “gewenste ontwikkelingen” zonder nadere omschrijving. ‘Van een amendement mag en moet verwacht worden dat deze klip en klaar uitvoerbaar is voor het college. Met deze tekortkomingen is dit niet het geval. Noem gewoon de banken dan met naam en toenaam en laat dit niet in het ongewisse, zo moeilijk kan dat niet zijn’, aldus Rob Gossink van het CDA.

 

Daarnaast was het amendement ook nog een overbodig amendement, vindt CDA. Gossink: ‘Overbodig omdat per 1 januari 2014 gemeenten verplicht zijn openstaande, nog uit te geven gelden te parkeren bij het Rijk, ook wel de Wet Schatkistbankieren genoemd. Gemeentegeld parkeren bij “eerlijke” banken is dan sowieso niet meer mogelijk’.

 

Het nut van het amendement is volgens het CDA dus al door de werkelijkheid ingehaald. Alleen al om deze reden heeft het CDA naast Stadspartij en VVD tegen het amendement gestemd. ‘Het amendement is puur gericht de achterban van de indieners en niet in het belang van Doesburg’, aldus Gossink.

 

In dezelfde raadsvergadering werd volgens CDA Doesburg nog een ander staaltje van symboolpolitiek geïntroduceerd: het aannemen van een motie “Schalie – en steenkoolgas? Nee bedankt!” Ingediend door dezelfde partijen als het hiervoor genoemde amendement. De strekking van de motie behelst het uitroepen van Doesburg tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente en niet mee te werken aan proefboringen.

 

Volgens Gossink wordt ook met deze motie uitsluitend voor de achterban geacteerd. ‘Immers het kabinet heeft al besloten om proefboringen op te schorten in afwachting van nader onderzoek naar de milieueffecten. Dus of schaliegaswinning schadelijk is moet nog blijken. Daarnaast blijkt uit TNO-onderzoek dat er überhaupt in Doesburg nota bene geen schaliegas in de grond zit’.

 

Gossink: ‘Kortom, puur voor politiek gewin wordt een motie aangenomen waar Doesburg niets aan heeft en waar Doesburg niets mee van doen heeft. Sterker nog, er is geen schaliegas in Doesburg. Doesburg is, van nature al, een schaliegasvrije gemeente en steenkoolgas zit te diep in Doesburg om deze te winnen. Kortom door de indieners van de motie wordt handig ingespeeld op de actualiteit en is sprake van publieke bangmakerij. De motie is wat dat betreft misleidend te noemen’.

 

De conclusie van dit alles is volgens CDA dat een raadsmeerderheid een democratisch besluit heeft genomen over een tweetal onderwerpen waar Doesburg weinig tot niets aan heeft. ‘Symboolpolitiek dus. Het CDA doet hier niet aan mee en maakt zich liever druk over zaken die er echt toe doen zoals het realiseren van het economisch beleidsplan, een openbaar toilet, een realiseren van een goede parkeervoorziening in de Kloostertuin, om maar eens wat te noemen’, aldus Gossink.

 

4 reacties

 1. Frans van der Krul

  Dat de fractie spreekt van een overdreven symboolpolitiek.en stelt dat ingediende amendementen puur gericht zijn op de achterban van de indieners en niet in het belang van de inwoners van Doesburg.Echter het aardige is dat het op veel bijval kon rekenen van de overige raadsleden.Verder hebben meerdere gemeenten dit ook opgepakt.

  Het lijkt in de lokale politiekvan de CDA mode te zijn om ‘sympathieke’ voorstellen niet te steunen. Er wordt dan geroepen, ‘ja, het is een sympathiek voorstel waar u mee komt, maar dus steunen we het voorstel niet’. Oftewel, Ben jij voor dan ben ik tegen.

 2. Kees van Immerzeel

  Met het CDA van Rob Gossink krijgt Clemens Cornielje gelijk en ligt Doesburg op een eiland. Gelukkig denkt de meerderheid van de raad hier anders over. Eerst het amendement op de financiele verordening. In de verordeing staat onder artikel 9 een aantal richtlijnen die in acht moeten worden genomen. Dit artikel is er niet voor niks dus ga er maar vanuit dat ook met schatkistbankieren er middelen (tijdelijk) “geparkeerd” moeten worden bij een instelling. Het amendement voegt aan deze richtlijnen de volgende tekst toe als het gaat om de instelling waar de overtollige gelden worden uitgezet: “een instelling die duurzaam belegt met respect voor mens-, natuur en klimaat heeft de voorkeur”. Met deze tekst heeft het CDA dus moeite. Triest vind ik dat. Het CDA houdt kennelijk liever de handen vrij om te kunnen beleggen in zaken die niet duurzaam zijn en niet respectvol voor mens- natuur en klimaat. Dan de motie “Schalie- of steenkoolgas? Nee bedankt”. Nog los van het feit of dit gas nu wel of niet binnen de gemeentegrenzen van Doesburg voorkomt en zo ja op welke diepte: de meerderheid van de raad geeft met het aannemen van de motie aan dat het gebruik van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening een doodlopende weg is. Dit signaal gaat naar Den Haag. Ik vind dat van belang. Maar goed. Rob Gossink maakt zich liever druk over zaken “die er echt toe doen” zoals de parkeergelden. De dagen dat het CDA zich als rentmeester opstelde van deze planeet liggen duidelijk ver achter ons.

 3. Yvonne Irving PvdA

  Als politieke partij moet je een standpunt innemen en ja of nee durven zeggen tegen landelijke acties. Dat dit uitgelegd wordt als symboolpolitiek vind ik heel kort door de bocht. Je geeft zoals Kees van Immerzeel ook zegt een duidelijke sygnaal af. Empathie voor de medemens en zorgen voor ons milieu houden niet op bij grenzen dus als gemeente moet je daar zelf een mening over durven hebben.
  De verkiezingen zijn in aantocht en het CDA is duidelijk op jacht naar de kiezer. Gelukkig wonen er heel verstandige mensen in Doesburg die goed zullen kijken hoe hun partij met landerlijke standpunten omgaat. En dat in hun overwegingen waar men op stemt mee zullen nemen. Laten we in Doesburg voor elkaar blijven zorgen en aan elkaar blijven denken.

 4. Wil Verlaan

  Ik krijg sterk de indruk dat het voor het CDA helemaal niet gaat om schaliegas of beleggen. Juist een christelijke gezinspartij als het CDA is natuurlijk voor een schone wereld voor onze nakomelingen en wil vast ook voorkomen dat er belegd wordt in bedrijven die kinderen laten werken of die de wapenindustrie steunen. Het gaat het CDA blijkbaar ook niet om het debat, dat hebben we immers al in de gemeenteraad gevoerd. Het lijkt het CDA te gaan om het gebaar voor de bühne. Dat is hun goed recht. Jammer is wel dat het CDA zich door de hardheid van hun reactie zo vervreemd van anderen in het stadsbestuur. Doesburg besturen doe je samen. Je zoekt naar oplossingen voor problemen. Problemen die de komende tijd al onze inzet, saamhorigheid en creativiteit vragen. Het is niet de tijd van ‘erin gaan met gestrekt been’ of van je ‘profileren ten koste van de ander’. Ik wil het CDA dan ook oproepen hun energie te steken in de problemen in de zorg, over de krimp, onderwijs voor gehandicapte kinderen en trajecten naar werk. Ze zijn van harte welkom!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑