De coalitiepartijen in Doesburg (SP, Stadspartij Doesburg en D66) hebben na het wegsturen van wethouder Frans Hofman, besloten om tijd te nemen voor bezinning. Op 11 mei praten ze verder over de ontstane situatie. Tot die tijd worden er geen mededelingen gedaan.


Dat laten de partijen in een gezamenlijk persbericht weten. ‘De partijen hebben besloten om even de tijd te nemen voor bezinning en willen op woensdagavond 11 mei met elkaar gaan spreken over een mogelijk vervolg. Tot aan dat moment zullen daarover geen mededelingen worden gedaan’, aldus Anita Nieuwenhuis (SP), Piet Vree (Stadspartij Doesburg) en Wil Hoogstraten (D66).


In verband met het vertrek van wethouder Frans Hofman (D66) heeft het College zijn portefeuilles, in afwachting van het vervolg, als volgt verdeeld. Wethouder Bouman (SP) krijgt Economische zaken, Ruimtelijk ontwikkeling, de Stadsregio en de projecten Zuidelijk Molenveld en Beinum-West erbij.


Wethouder Jansen (Stadspartij) krijgt Natuur groen en water, Bouw- en woningtoezicht, Monumentenzorg en de projecten Turfhaven (voorheen Betoncentrale) en Revitalisering Noordelijk Molenveld erbij. Burgemeester Luesink neemt Financiën, Bedrijfsvoering, P&O en het project Begroting in Balans over.