College kan zich vinden in conclusies onderzoeksrapport


Het veelbesproken onderzoeksrapport naar de kredietoverschrijding voor de werkzaamheden in de wijk Noordelijk Molenveld is er. Het rapport concludeert dat er bij de start een slecht bestek lag dat als grondslag heeft gediend voor de kredietoverschrijding. Daarnaast is directievoering en toezicht van het grote project niet adequaat geweest. Ook is er onvoldoende projectmatig gewerkt, waardoor de gemeente niet afdoende heeft kunnen reageren.


Dat heeft het College in een ingelaste persbijeenkomst woensdag in het stadhuis kenbaar gemaakt. Het College heeft daarbij laten weten zich te kunnen vinden in de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Volgens het College ‘zijn er geen middelen ten onrechte aangewend en zijn de tot op heden gemaakte meerkosten onvermijdelijk gebleken’.


Advies- en ingenieursbureau DHV krijgt er in een toelichting van langs van het College. ‘Op dit moment is er een vertrouwensbreuk. We gaan met ze in gesprek. Ze hebben kenbaar gemaakt dat ze de verantwoordelijkheid nemen wanneer ze in gebreken zijn gebleken’, aldus burgemeester Luesink.


Uit het rapport blijkt dat DHV tekort is geschoten bij het maken van het bestek. De 2,1 miljoen euro budgetoverschrijding is volgens het College primair het gevolg van verwijtbare gebreken in het opgestelde bestek. Was door de hiervoor ingehuurde partij een juiste inschatting en vertaling gemaakt van de technische randvoorwaarden van het werk, dan had het College volgens eigen zeggen en daarna de Raad tevoren een reëler zicht gehad op de daadwerkelijk te verwachten kostenomvang.


Tegenvallers
De forse budgetoverschrijding kwam onder andere omdat tijdens de werkzaamheden bleek dat er onder de straatstenen geen zandgrond maar klei werd aangetroffen. Daarnaast bleek dat er met verschillende soorten straatstenen is gewerkt, die nadien alleen nog maar handmatig teruggelegd hadden kunnen worden. Zo maar twee tegenvallers die naar voren kwamen toen het project al liep, maar die volgens het College vooraf ingecalculeerd hadden moeten worden.


Het rammelende bestek, zoals wethouder Jansen het noemt, is volgens het rapport de grondslag geweest voor 2,1 miljoen euro budgetoverschrijding. Burgemeester Luesink laat weten dat de extra kosten wel op de gemeentebegroting komen maar niet zorgen voor een verhoging van rioolbelasting.


Onvermijdelijk
De betrokken wethouder Hofman, die eind december ternauwernood een Motie van Wantrouwen overleefde, is van mening dat er op de juiste tijdstippen is ingegrepen. ‘De extra kosten zijn onvermijdelijk gebleken. Als we dit vooraf hadden geweten, hadden we meer krediet aangevraagd’, aldus Hofman, die verder stelt dat er qua informatie tussen project en gemeente bij elke schakel een hapering is geweest.


Burgemeester Luesink laat verder weten dat, zoals de plannen er nu uitzien, de Raad op 26 en 28 april debatteert over het rapport. Dan moet duidelijk worden hoe de financiering van de nog resterende extra kosten worden geregeld en of de politieke schade door de uitgelopen wijkrenovatie herstelbaar is.


Zie ook:
Wijkraad Noordelijk Molenveld ziet lichtpuntjes

11 reacties

 1. Yvonne PvdA

  Doesburg Direct vraagt zich af wat de reacties van de politieke partijen zijn. De PvdA gaat a.s zaterdag dit stuk bespreken. Daarna komt onze reactie.Burgemeester Luesink laat al weten aan de pers dat er politieke schade is.Of die herstelbaar is daar is niet direct een antwoord op te geven, We moeten hier heel zorgvuldig naar kijken.

 2. Peter

  Iedere bewoner van het N. Molenveld met een tuintje had kunnen vertellen dat hier geen zandgrond was maar klei. Een ieder die het bestek had gelezen en die Doesburg kent had dit dus ook kunnen zien. Is er dan niemand binnen de gemeente opgevallen…. Lijkt mij toch dat er nog genoeg echte Doesburgers zijn die het hadden kunnen zien.

  Natuurlijk is er met gemeenschapsgeld gesmeten maar blijft het nu hierbij? Ik zal grag als bewoner het rapport willen lezen en mijn eigen mening erover kunnen vormen. Kan dit? En zal het rapport bijv. via internet geplubliceerd worden?

  We wachten gespannen af.

  Oh ja en ondertussen is de hinder voor de bewoners niet minder. Hadden de werkxaamheden aan de Panovenweg niet eind maart gereed moeten zijn. Waar blijft toch de communicatie vanuit de gemeente?

 3. ukkie

  Uuuuuuuuhhhhhh, ik lees nu een budget overschrijding van 2,1 miljoen. Dat was toch 1,2 miljoen.
  Of is dat een staaltje van getallen omdraaien want dat valt niemand op?

 4. Kritisch nootje

  Waar ik nog niemand over hoor is het feit dat het college de gemeenteraad niet heeft geïnformeerd over het tekort. Dat wist het college al in mei 2010! Pas eind november 2010 werd de gemeenteraad geïnformeerd naar aanleiding van de motie van wantrouwen tegen Wethouder Hofman. Pas toen werd het college gedwongen om open kaart te spelen. Op grond van de wet had het college al in juni 2010 de gemeenteraad moeten informeren. Dat hebben ze willens en wetens niet gedaan. Hiermee heeft het college de gemeenteraad misleidt en belet in haar controlerende taak. Hiermee is het vertrouwen in dit SP, Stadspartij en D66-college toch volledig weg. Ook de rol van de burgemeester is dubieus. Hij is toezichthouder op de regels namens het Rijk en de Provincie. Hij had ook in moeten grijpen. Kortom, niet alleen wethouder Hofman moet weg, het hele college! Dit kan echt niet afgedaan worden met het wijzen naar falende ambtenaren,falend management op het gemeentehuis en een fout van het ingehuurde bureau.Het volledige college is verantwoordelijk en heeft haar gemeenteraad bewust misleidt. Het argument dat de totale omvang van het tekort nog niet bekend was is totale lariekoek en is geen excuus. Ook het college moet zich aan de wet en haar regels houden. Dit hebben ze niet gedaan. Dus: aftreden die hap.
  Een advies aan de Stadspartij: trek de stekker uit het college. Nu nog het college steunen is echt niet te verkopen aan de achterban.

 5. hans vregt

  Jammer kritisch nootje dat je met zoveel gedetailleerde kennis (zie ook site gelderlander)hier het een en ander probeert los te maken maar dit niet durft onder je eigen naam.
  Meer kritiek heb ik niet.

 6. Richard Kok

  De redactie van DoesburgDirect.nl is het eens met Hans Vregt. Meepraten op dit nieuws- en informatieplatform krijgt vooral waarde wanneer dit gebeurt buiten de anonimiteit om. Een reactie plaatsen onder eigen naam wordt zeer gewaardeerd en bevordert een gezonde discussie. Wij roepen dan ook op om schuilnamen achterwege te laten en met voor- en achternaam te reageren op berichten. Dank voor de medewerking!
  Richard Kok | founder DoesburgDirect.nl

 7. Peter

  Onderzoeksrapport staat trouwens nu online bij de gemeente. http://www.doesburg.nl/content.jsp?objectid=dsintern:11781

 8. anne

  citaat uit de gederlander
  De SP in Doesburg is kritisch over de kwestie Molenveld.

  Fractieleidster Petra Senhorst wil de zekerheid dat ‘de verantwoordelijke bestuurders op de juiste momenten de juiste acties hebben ondernomen en dat het college nu de volledige grip heeft’.

 9. Frans

  Hoe zit het met het geheime rapport?alleen voor raadsleden terinzage

 10. Wil Hoogstraaten

  Er wordt gesproken over geheime rapportages alsof de gemeente de burgers relevante informatie wil onthouden.

  Ik kan iedereen verzekeren dat hiervan absoluut geen sprake is.
  Als raadslid heb ik de betreffende stukken gelezen. Inhoudelijk kan ik er uiteraard niet uit citeren maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon afgezien van een aantal aanbevelingen waarmee onze juristen en beleidsmedewerkers aan de slag kunnen.

  Van een Noordelik Molenveld gate is in ieder geval geen sprake.

  Het door het college uitgebrachte rapport geeft iedereen inzage in alle ins en outs en op grond van deze rapportage krijgen de lezers een compleet beeld en kan men zich een mening en/of een oordeel vormen uitdrukkelijk zonder dat zaken,feiten of gegevens onder de pet worden houden zoals dat zo mooi wordt genoemd.

  Op dinsdag a.s. kunnen de raadsleden technische vragen stellen en diezelfde avond krijgen zij daar antwoorden op.
  Donderdag daaropvolgend kunnen alle partijen hun visie en standpunten kenbaar maken.
  Inhoudelijk zal ik met een weloverwogen D66 mening en visie komen.

  Ik wens u allen fijne paasdagen.

  Wil Hoogstraaten-fractievoorzitter D66 Doesburg.

 11. anne

  moet je nu de bak in?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑