Voor partners of familieleden van mensen met dementie verzorgt VIT-hulp bij mantelzorg een cursus over ‘Omgaan met mensen met dementie’. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en start op woensdagavond 28 oktober op de Linie, Linie 4 in Doesburg.

 

Dementie is een ziekte met grote gevolgen, niet alleen voor hen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zij zien iemand dien hen na staat vaak erg veranderen en steeds afhankelijker worden.

 

VIT-hulp bij mantelzorg organiseert met medewerking van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek en Casemanagers Dementie Doesburg e.o. een cursus waarbij mensen tips en advies krijgen om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van dementie bij hun naaste. Daarbij wordt ook informatie geboden om te helpen omgaan met de eigen veranderende situatie. Ook is er ruim de gelegenheid voor vragen en eigen inbreng van de deelnemers.

 

De bijeenkomsten zijn op vier woensdagavonden: 28 oktober, 11, 18 november en 9 december van 19.00 tot 21.00 uur op de Linie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij VIT-hulp bij mantelzorg, tel. 0544-82 00 00 of via mail info@vithulpbijmantelzorg.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie