Jaap Geurtsen, Ernst Wernicke, Jos Leseman en Hans Hilferink gaan samen met Edward den Doop en Theo Maas van de Stichting Doesburg 777 om de tafel om de plannen binnen het thema muziek voor Doesburg 777 verder gestalte te geven.

 

De vier heren zijn in Doesburg geen onbekenden en hebben zich bereid verklaard hun netwerk in en kennis van de Doesburgse muziekwereld te willen inzetten voor de voorbereidingen voor Doesburg 777.

 

Het gezelschap gaat bekijken welke plannen en ideeën er tot nu toe zijn aangedragen en hoe deze verder kunnen worden uitgewerkt. Er wordt binnen afzienbare tijd een bijeenkomst belegd, waarna concrete plannen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

 

Doesburgse koren
Ook dirigent Esther ter Steeg van popkoor In CTRL heeft inmiddels haar medewerking toegezegd. Ter Steeg gaat samen met de Stichting 777 de muzikale activiteiten van de Doesburgse koren inventariseren en ondersteunen.

 

Muziek en Dans is een van de 7 thema’s bij de viering van Doesburg 777. De Stichting Doesburg 777 ondersteunt, faciliteert en begeleidt initiatieven om feestelijk te vieren dat Doesburg in 2014 777 jaar stadsrechten heeft. Het Feestjaar start op 19 september 2014, en eindigt op 19 september 2015.