De gemeente Doesburg gaat de Buurtacademie onder brengen bij Cambio, de organisatie die ook jongerencentrum 0313 leidt. De organisatiewijziging wordt mede ingegeven door terugtrekkende landelijke overheid, waardoor de gemeente Doesburg meer taken zelf moet uitvoeren. Vanuit Cambio zal een coördinator worden aangesteld om de Buurtacademie te gaan leiden.


Dat laat wethouder Willem Bouman weten. Door de organisatiewijziging zal de huidige coördinator, Frans Hijman, vertrekken bij de Buurtacademie.


De Buurtacademie in Doesburg is in 2007 gestart als een kleinschalig initiatief met educatie als centraal thema. Cursussen van het ROC Graafschapcollege in het kader van volwasseneneducatie, en dan met name taalonderwijs, werden vanaf dat moment in Doesburg op De Linie gegeven.


De Buurtacademie is een voorziening waar cursussen en activiteiten plaatsvinden gericht op kennisuitwisseling, training van vaardigheden, uitwisseling van diensten (ruilbeurzen, burenhulp), opdoen van werkervaring en ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg, zo staat te lezen in het rapport ‘Buurtacademie Doesburg’ uit November 2012.


Eind 2010 is een pilot gestart om de Buurtacademie te verbreden en te versterken, om zo beter inhoud te kunnen geven aan de doelen van het gemeentelijk re-integratie