Marja Aarts van Delikasa, André Bikker van de Schilderschool en Desiree Kester organsiseren activiteiten op drie zaterdagen in de komende maanden. De activiteiten worden georganiseerd om zowel jongeren als ouderen te vermaken en te laten genieten van de middeleeuwse binnenstad van Doesburg. Jongeren die hun talenten willen en kunnen laten zien krijgen die kans in het centrum van Doesburg. De gemeente Doesburg ondersteunt deze activiteiten.

 

De eerste activiteit is een kindermuziekconcours en gaat op zaterdag 19 april van 11.00 tot 16.00 uur plaatsvinden in het hart van de binnenstad. Alle kinderen die een muziekinstrument bespelen kunnen solo, dan wel in een klein groepje muziek maken en kunnen hier prijzen mee verdienen. Een jury beoordeelt de muzikanten en reikt aan het eind van de dag de prijzen uit. Kinderen kunnen zich aanmelden bij Delikasa in de Kerkstraat. Kijk op www.delikasa.nl of kom even binnen wandelen.

 

De volgende activiteiten vinden in mei en juni plaats. Op zaterdag 3 mei wordt een kleedjesmarkt gehouden. Alle kinderen mogen dan hun eigen spulletjes die ze graag van de hand doen, in het openbaar verkopen. Op zaterdag 7 juni staat Kids Living Statues gepland. Ook dan zijn er mooie prijzen te verdienen. Aansluitend zijn er theateroptredens op diverse locaties in de binnenstad van Doesburg.

 

Vitalisering Binnenstad Doesburg

 

Via de werkgroep Vitalisering Binnenstad werken de gemeente Doesburg, de Doesburgse Ondernemers Vereniging (DOV), vastgoedeigenaren en een aantal ondernemers samen aan het levendig houden van de binnenstad; onder andere door het organiseren van nieuwe activiteiten op de zaterdag en het aantrekken van nieuwe ondernemers. Deze samenwerking vloeit voort uit het economisch beleidsplan van de gemeente Doesburg. De opzet is diverse doelgroepen te bereiken die de aangename omgeving van de binnenstad van Doesburg waarderen en daar graag gebruik van willen maken.

doesburg bruist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: André Bikker