De Belastingdienst en de gemeente Doesburg hebben maandag 4 juni 2012 een convenant voor horizontaal toezicht getekend. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de wijze en intensiteit van het toezicht door de Belastingdienst. Beide partijen spreken hierin de intentie uit hun onderlinge relatie te baseren op vertrouwen, transparantie en begrip.


Met horizontaal toezicht stelt de Belastingdienst samenwerking centraal. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Door een goed ingerichte organisatie en afspraken om fiscale kwesties bijtijds te bespreken, kunnen controles achteraf beperkt blijven. De fiscale regels blijven hierbij gewoon bestaan maar deze vorm van samenwerking maakt het voor beide partijen wel een stuk eenvoudiger. De gemeente loopt minder fiscale risico’s en heeft minder administratieve lasten.


Om tot een convenant voor horizontaal toezicht te komen, moet de bedrijfsvoering van de gemeente aan een aantal eisen voldoen. Om dit te toetsen heeft de Belastingdienst interviews gehouden met diverse medewerkers van de gemeente Doesburg en heeft ze een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering doorgelicht. Op basis van dit onderzoek heeft de Belastingdienst geconstateerd dat de bedrijfsvoering in onze gemeente goed op orde is en voldoet aan de eisen voor het convenant horizontaal toezicht.


Werken op basis van dit convenant vermindert voor de gemeente de controledruk en mogelijke naheffingen met financiële consequenties. Dus geen traditionele controles meer met mogelijke naheffingen, maar vanuit vertrouwen elkaar meenemen in gebeurtenissen en standpunten rondom belastingen. Het spaart tijd en geld en daar is uiteindelijk ook de inwoner van Doesburg bij gebaat.


Het convenant is namens de gemeente Doesburg ondertekend door wethouder Henk Westra en namens de belastingdienst door mevrouw drs. L.W.J.M. Vlaskamp RE RA, plaatsvervangend directeur belastingdienst regio Oost.