Op woensdag 6 juni a.s. is de volgende OpenCoffee Doesburg en tevens de laatste voor het zomerreces. De eerstvolgende Open Coffee daarna zal weer worden georganiseerd op woensdag 5 september.


Dus wie nog voor de zomermaanden in een mooie Doesburgse ambiance zijn netwerk wil uitbreiden of onderhouden, ideeën wil uitwisselen of andere ondernemers wil ontmoeten, iedereen is vanaf 8.30 uur uitgenodigd in het Gasthuis du Soleil in het centrum van de stad.


Aanmelden kan via www.opencoffeedoesburg.nl, maar is niet verplicht.