Doesburg gaat de hulp bij het huishouden anders organiseren. Dit omdat de overheid hierop flink bezuinigt, zo laat de gemeente weten. Doesburg gaat via een aanbesteding met een aantal zorgaanbieders om de tafel.

 

Maatwerk is bij zorghuishouden is het uitgangspunt: wat hebben mensen nodig om met de juiste regelmaat en structuur het huis op orde te hebben. Doesburg gaat daarvoor via een bestuurlijke aanbesteding met een aantal zorgaanbieders om tafel. Het doel is om het huishouden zo goed mogelijk te organiseren voor een betaalbare prijs.

 

Om maatwerk te leveren en de bezuiniging te halen gaat de gemeente samenwerken met de zorgaanbieders. De aanbieders krijgen meer ruimte om het goed en praktisch te organiseren. Door overleg en afstemming met de zorgaanbieders wil de gemeente slimme oplossingen vanuit de praktijk vinden.

 

Om zo ook binnen het budget te blijven en de juiste kwaliteit te leveren. De zorgaanbieders en de gemeente zijn het eens om het op deze manier aan te pakken. Deze manier van werken noemt men ook wel “bestuurlijk aanbesteden”.

 

Iedereen die nu ‘hulp bij het huishouden’ heeft, krijgt dit jaar nog een gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) met een medewerker van de gemeente. Samen bepaalt men wat nodig is en wat men belangrijk vindt in het huishouden. Deze ‘keukentafelgesprekken’ vinden plaats in de periode september tot december 2015. Tot de start van de nieuwe ‘hulp bij het huishouden’ houdt iedereen de huidige hulp.

 

Het doel is dat mensen een zelfstandig leven leiden en daarbij gebruik maken van hun eigen netwerk, meldt de gemeente. Dat is voor iedereen anders en dat betekent dus maatwerk. Alle burgers van Doesburg kunnen gebruik maken van deze nieuwe vorm van ‘hulp bij het huishouden’. Dit heet ook wel een ‘algemene voorziening’. De gemeente ondersteunt de mensen bij wie dat niet lukt en die hulp financieel niet kunnen opbrengen.

 

‘Met deze nieuwe vorm van werken blijven zoveel mogelijk medewerkers in vaste dienst bij hun eigen werkgever. Alle andere manieren om de bezuinigingen te behalen, kosten veel meer vaste banen. De gemeente krijgt hierdoor ook extra geld van staatssecretaris van Rijn. Hij geeft dit om zoveel mogelijk vaste banen in de zorg te behouden. Zo kan de gemeente meer medewerkers in vaste dienst houden en meer zorg leveren’, aldus de gemeente in een persbericht.