De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad Doesburg heeft voor de werving van een nieuwe burgemeester een profielschets opgesteld. In de profielschets staat beschreven aan welke eisen de nieuwe burgemeester van Doesburg moet voldoen. Donderdag 16 april wordt de profielschets in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Daarna zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie de vacante positie openstellen en kunnen kandidaten naar deze functie solliciteren. Na sluiting van de termijn gaat de Commissaris van de Koning in gesprek met een eerste selectie van de kandidaten.

 

Op basis daarvan stelt hij een aantal kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van de raad. Zij gaan vervolgens in gesprek met deze kandidaten en daaruit komt uiteindelijk een definitieve keuze voor de nieuwe burgemeester.

 

De verwachting is dat de procedure in het najaar van 2015 wordt afgerond. Tot dan is Gosse Noordewier waarnemend burgemeester van Doesburg.