De gemeente Doesburg onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor de inzet van buurtsportcoaches. De gemeente heeft in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie een visiedocument opgesteld dat openbaar is in te zien op www.sportenindoesburg.nl.

 

Doesburgers in beweging krijgen en houden. Dat is wat Breedtesport Doesburg de afgelopen jaren gedaan heeft. Inwoners van alle leeftijden hebben kennisgemaakt met de activiteiten van de beweegcoaches. Om de sport- en beweegactiviteiten die Breedtesport Doesburg uitvoert een structureel vervolg te geven, wil de gemeente Doesburg buurtsportcoaches inzetten.

 

De buurtsportcoach is een structurele functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar voor meerdere sectoren werkt. Te denken is aan een jongerenopbouwwerker die samen met jongeren en hun directe leefomgeving sportieve activiteiten realiseert of een fysiotherapeut die een gezondheidsprogramma ontwikkelt voor volwassenen met overgewicht.

 

De buurtsportcoach verbindt vanuit een gezamenlijk doel organisaties met sport. De functie zorgt voor een gezamenlijke planning en een bundeling van krachten en richt zich op alle inwoners van Doesburg.

 

Bij het aantrekken van buurtsportcoaches kan gebruik worden gemaakt van mogelijkheden uit het programma Sport en Bewegen in de Buurt van het ministerie van VWS. Deze regeling sluit goed aan op impulsen waar de gemeente Doesburg al eerder gebruik van heeft gemaakt.

 

Op dinsdag 30 september wordt een bijeenkomst gehouden voor betrokken organisaties. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur bij basisschool Anne Frank in Doesburg. Organisaties hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wie geen uitnodiging heeft gehad, maar wel interesse heeft, kan een aanvraag mailen naar ward.terpstra@geldersesportfederatie.nl.