De gemeente Doesburg maakt het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld een verbouwing van het huis eenvoudiger. Vanaf 1 oktober kunnen Doesburgers meerdere vergunningen aanvragen in één procedure. Dit door het invoeren van de zogeheten omgevingsvergunning.


Ruim 25 vergunningen worden per 1 oktober vervangen door één vergunning, de omgevingsvergunning. Of het nu gaat om bouwen, verbouwen, slopen, kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Alles valt straks onder de nieuwe ‘übervergunning’.


Het vervangen van ruim 25 vergunningen door een procedure valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inwoners van Doesburg kunnen deze omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente met een aanvraagformulier, digitaal of op papier.


Voor de vergunningen die in een keer is aangevraagd, is maar een keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is een controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Met de Wabo wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken ook nog eens groter.


Het is overigens niet verplicht om per 1 oktober alle vergunningen in een keer aan te vragen. Het afzonderlijk aanvragen van vergunningen bij bouw of verbouwingen van een woning blijft mogelijk. Op de website van de gemeente staat te lezen hoe de omgevingsvergunning aan te vragen.