Het is tijdens de jaarwisseling niet toegestaan in Doesburg om vreugdevuren te maken. Verder is er een vuurwerkverbod op en om schoolpleinen. Dit om gevaar, schade en overlast te voorkomen. De gemeente Doesburg doet verder een beroep om het gezonde verstand van de inwoners om de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlopen.


De politie zorgt tijdens oud en nieuw voor goede doorgang van verkoop voor hulpdiensten. In zijn algemeenheid zal de politie doeltreffend optreden, zo laat de gemeente weten. Dit houdt in dat het vooral gaat om gezelligheid feestvieren. Zo lang feestvierders geen overlast veroorzaken, treedt de politie niet op.


Tijdens de jaarwisseling geldt een nultolerantiebeleid. Dat wil zeggen dat er direct aanhoudingen plaatsvinden bij geweld, vernielingen, verzet, belediging van ambtenaren, hinderlijk drankgebruik en belemmering van de doorgang van het verkeer.


De politie laat weten het echter niet alleen te kunnen en roept de inwoners daarom op om bij onregelmatigheden elkaar erop aan te spreken. De gemeente verzoekt inwoners om de volgende ochtend de vuurwerkresten op eigen terrein zo veel mogelijk op te ruimen. Net als vorig jaar geldt er een vuurwerkverbod voor de schoolpleinen en om de schoolpleinen heen.


In overleg met de politie is besloten alle horecazaken voor de overgang van 31 december 2010 op 1 januari 2011 ontheffing te verlenen tot uiterlijk 04.00 uur op nieuwjaarsdag. Ver is jongerencentrum 0313 tijdens nieuwjaarsnacht vanaf 01.00 uur tot 04.00 uur open.