De gemeente Doesburg heeft het subsidieverzoek van de Stichting Mijn in Memoriam om een digitaal verzetsmonument voor verzetsdeelnemers uit de jaren 1940-1945 op te zetten, afgewezen. De stichting deed een verzoek tot het verkrijgen van duizend euro, net als dat deed in andere gemeenten.

 

Het digitale verzetsmonument van Stichting Mijn in Memoriam zal op internet vrij toegankelijk zijn, zo staat te lezen in de motivatie. Voor het opstarten en de realisatie van het project heeft de stichting voor het eerste half jaar een opstartsubsidie van 48.075 euro begroot. Aan de gemeente Doesburg heeft ze een eenmalige opstartsubsidie gevraagd van 1.000 euro.

 

Doesburg heeft het subsidieverzoek afgewezen op basis van de Algemene Subsidieverordening en de Beleidsregel Eenmalige Subsidies. Doesburg is niet de enige gemeente waar een dergelijke subsidieaanvraag is ingediend. Ook de gemeente Ooststellingwerf en Etten-Leur kregen deze aanvraag. Ook daar werden de aanvragen afgewezen.