Wie een echte Doesburgse vlag wil, kan terecht bij Streekmuseum De Roode Tooren. Per mail kan de vlag worden besteld, waarbij het door corona gedwongen gesloten museum toch wat inkomsten kan genereren.

De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren worden regelmatig benaderd over de verkrijgbaarheid van de ‘echte’ Doesburgse vlag. De laatste jaren zijn er diverse vlaggen en banners met allerlei logo’s en kleuren vervaardigd, en mede daardoor raakte de originele vlag jammer genoeg steeds meer op de achtergrond.

De historische vereniging en het museum hebben besloten om de Doesburgse vlag weer onder de aandacht van de inwoners te brengen. Het versterkt de saamhorigheid en het historisch besef van de Doesburgers, men is trots op de stad en iedereen mag dat zien. Vandaar dat de vlag weer in productie wordt genomen en komend voorjaar beschikbaar komt in drie verschillende maten.

Halve manen
Bijna iedere Doesburger kent het stadswapen van zijn stad. Het wapen werd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 7 oktober 1818 als volgt bevestigd: ‘Van wegen den Koning. De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan denzelven verleent bij besluit van den 20en Februarij 1816, bevestigt bij dezen de stad Doesborgh in gevolge het door haar gedaan verzoek in het bezit van het navolgende wapen: Zijnde een rood schild, waarop een romeinsche Burcht met drie toorens voorzien met kantelen en schietgaten alles van zilver, verzelt in de regterhoek van een halve maan gekeerd ter linkerzijde en in de linkerhoek van een halve maan ter regterzijde, beide van goud. Het Schild gedekt met een gouden kroon.’

De elementen ‘burcht’ en ‘halve manen’ (wassenaars) komen al vanaf de 14e eeuw in verschillende uitvoeringen op stadszegels voor. Aan een oorkonde uit 1290 in het archief van de Graven van Vlaanderen vinden we echter een stadszegel met een maansikkel op een ruitsgewijs gearceerd veld en het randschrift: SIGILUM DE DOSBORCH. De maansikkel of wassenaar is dus het oudste bestanddeel van het wapen van Doesburg.

Levering voorjaar 2021
Bij Raadsbesluit van 30 december 1964 werd de gemeentevlag ingesteld. Op deze vlag kreeg de halve maan een prominente plek. De vlag bestaat uit drie horizontale banen, met van boven naar beneden de kleuren wit, rood en wit, waarvan de hoogten zich verhouden als 1 : 2 : 1. De middelste rode baan bevat een naar rechts gekeerde gele wassende maan. De Doesburgse vlag is destijds ontworpen door de ‘Stichting voor Banistiek en Heraldiek’, die de Nederlandse overheidsinstanties in deze ondersteunde.

De vlag kan worden besteld in drie verschillende afmetingen en zal in het voorjaar van 2021 geleverd worden. De uitvoering is van hoogwaardig polyester vlaggendoek, kleurecht uv-bestendig, op 40 graden wasbaar en afgewerkt met kopband en dubbele stiknaad.

Bestellen
Via e-mail info@deroodetooren.nl kun je een of meerdere vlaggen bestellen. De betaling dient dan gelijktijdig te geschieden via: NL27 RABO 0315 0385 94.
De prijs voor de vlaggen bedraagt:
100×150 cm (voor een gevelstok van 2 meter)   € 28,50 per stuk;
150×225 cm (voor mastlengte 5-6 meter)           € 52,50 per stuk;
200×300 cm (voor mastlengte 6-7 meter)           € 88,50 per stuk.

De vlaggen worden in het eerste kwartaal 2021 op het door jouw opgegeven adres bezorgd.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzDelikasaRestaurant De LiefdeHillenaar OptiekMKB Tele.comEtos Doesburg en Restaurant China.